Pet razvojnih osi Grada Petrinje za pilot projekt pet gradova

183

Petrinja je jedan od pet hrvatskih gradova koji je ušao u pilot projekt Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima, a više je o aktivnostima vezanim uz projekt rečeno danas na konferenciji za novinare u petrinjskoj gradskoj vijećnici. Članovi Intervencijskog tima Grada Petrinje su zajedno s gradonačelnikom 14. srpnja u Kninu sudjelovali na svečanom predstavljanju projekta Tehničke pomoći Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije u pripremi Programa integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima. Pet hrvatskih gradova s ratom pogođenog područja kroz ovaj program imaju na raspolaganju 120 milijuna eura za projektne prijedloge, podsjetio je gradonačelnik Darinko Dumbović…

VEZANE VIJESTI
Grad petrinjskim OPG-ima pokriva troškove dostave hrane

TON 

Više o projektu je rekla Edisa Mašinović, viša stručna suradnica za koordinaciju projekata Grada Petrinje, ujedno i voditeljica Intervencijskog tima…

TON 

Mašinović je dodala kako je Grad osnovao tijelo koje će sudjelovati u tom procesu pa je tako osnovana tzv. Jedinica za intervencijski plan grada Petrinje, koja je sastavljena od službenika Grada Petrinje i petrinjske Razvojne agencije PETRA-e. Osim toga, bitna je uključenost lokalne zajednice pa je tako osnovano i Partnerstvo za Intervencijski plan koje je sastavljeno od predstavnika javnog, privatnog, i civilnog sektora, istaknula je Mašinović…

VEZANE VIJESTI
Ove godine završetak radova vodoopskrbe i odvodnje aglomeracije Petrinja

TON

Konačni nacrt Intervencijskog plana mora usvojiti Gradsko vijeće, a prolazi i verifikaciju ministarstava, dodala je Mašinović napomenuvši kako će provedba i plana i programa započeti 2017. te kako su već definirali pet tematskih razvojnih osi…

TON 

Vlasta Vuglec, pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, također članica Intervencijskog tima, na kraju je pojasnila kako Petrinja ima i jednu određenu prednost. Naime, 2015. su pokrenuli izmjene prostornog plana i izmjene generalnog urbanističkog plana, a kako se razviju ideje kroz Intervencijski plan, za one za koje se pretpostavi kako se neće moći ili će se teško moći izdati građevinske i lokacijske dozvole, odmah se pišu primjedbe te se kroz javnu raspravu odmah pokušavaju rješavati. „Jedan dobar dio smo odmah na taj način riješili i to je naša prednost jer u svemu paralelno teku i te izmjene prostorno planske dokumentacije.“, zaključila je Vuglec.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here