Primjedbe na Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom

80

Župan Stjepan Kožić i predsjednik Županijske skupštine Dražen Bošnjaković, zajedno sa svojim suradnicima te predstavnicima gradova i općina, razgovarali su o primjedbama, mišljenjima i prijedlozima na Stratešku studiju utjecaja na okoliš i Nacrt prijedloga Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2022. Naime, cjeloviti materijali s navedenim primjedbama danas će se uputiti Ministarstvu zaštite okoliša i energetike gdje je u tijeku ponovna Javna rasprava na spomenute dokumente.

„Aktualni Nacrt prijedloga Plana, posebno u dijelu koji se odnosi na Centre za gospodarenje otpadom znatno je općenitiji i nedorečeniji. Isto tako, iz Nacrta prijedloga Plana nemoguće je zaključiti koji je obuhvat definiranih centara u teritorijalnom smislu. Smatramo da za svaki od centara treba biti definirano područje koje on pokriva, uvažavajući sve ranije usvojene odluke nadležnih tijela na lokalnoj i regionalnoj razini“ naglasio je župan Kožić.

VEZANE VIJESTI
Proslavljen Dan Obrtničke komore Zagreb

Nadalje, Nacrtom prijedloga Plana predviđeno je 2.500.000.000,00 kuna za izgradnju građevina za obradu ostatnog otpada iz čega se ne može iščitati u kojim omjerima će u financiranju izgradnje centara sudjelovati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost odnosno jedinice lokalne i regionalne samouprave.

Isto tako, između ostalog, smatra se da u Nacrtu prijedloga Plana nisu detaljno određeni tijekovi otpada, odnosno potpuno je nejasno u kojem dijelu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji od sudionika u sustavu preuzima odgovornost za otpad.

VEZANE VIJESTI
Župan proglasio prirodnu nepogodu za područje Svetog Ivana Zeline i Bedenice

U Nacrtu prijedloga Plana ističu se sortirnice i komopostane kao ključni segmenti politike gospodarenja otpadom, dok se koncept centara za gospodarenje otpadom kao ključan za potpuno zbrinjavanje otpada nastalog u Republici Hrvatskoj, zanemaruje. „Smatramo da je cjeloviti sustav gospodarenja otpadom nemoguće ostvariti bez centara za gospodarenje otpadom, koji uključuju recikliranje i nadopunjuju se s tom metodom zbrinjavanja otpada, te u konačnici upotpunjuju „prazninu“ nastalu uvođenjem isključivo sortirnica i odvojenog prikupljanja otpada“ naveo je Nenad Babić, pročelnik Upravnog odjela za promet i komunalnu infrastrukturu Zagrebačke županije pojasnivši da do 2020. godine imamo obvezu prvo izdvojiti 50 posto stakla, papira, metala i plastike. „Postavlja se pitanje što će biti s preostalim, miješanim komunalnim otpadom ako se smanji kapacitet centara za gospodarenje otpadom, ili se od CGO-a i odustane“ nadodao je Babić.

VEZANE VIJESTI
Župan Kožić obišao osnovne škole u Prigorju Brdovečkom i Mariji Gorici

„Tehnologija centara za gospodarenje otpadom u skladu je s postojećim smjernicama Europske unije po pitanju zbrinjavanja otpada, te se uspješno koristi u cijeloj Europi. To se imala prilike uvjeriti naša delegacija boraveći prije tjedan dana u Austriji“ rekao je župan Kožić smatrajući da da bi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike kao predlagač Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. – 2022. godinu, trebalo puno preciznije i vidljivije definirati problematiku  centara za gospodarenje otpadom.

Loading...

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here