Vlada RH donijela je „Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.“ čime se nastavlja program sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola i u novoj školskoj godini. Navedenom Odlukom utvrđeni su kriteriji i način sufinanciranja troškova javnog linijskog prijevoza (autobusnog i željezničkog) redovitih učenika srednjih škola.

Pravo na sufinanciranje 75% troškova međumjesnog javnog prijevoza ostvaruju učenici koji su u školskoj godini 2017./2018. upisani i redovito pohađaju srednju školu na području Republike Hrvatske ako kupuju mjesečnu kartu za korištenje sredstava redovitog javnog prijevoza (autobus i vlak) i ako udaljenost od adrese u mjestu prebivališta, odnosno boravišta učenika do adrese u mjestu škole iznosi više od 5 kilometara.

VEZANE VIJESTI
Stepinčevo u Krašiću

Sukladno Odluci, pod međumjesnim javnim prijevozom podrazumijeva se prijevoz između dvaju različitih mjesta – mjesta prebivališta, odnosno boravišta učenika i mjesta škole, neovisno o tome ulaze li ta dva mjesta u sastav iste ili druge jedinice lokalne samouprave (općine ili grada).

Prema Odluci, pravo sufinanciranja troškova javnog prijevoza ne ostvaruju učenici koji su smješteni u učeničkom domu koji se nalazi u istom mjestu školovanja i oni kojima se troškovi prijevoza u cjelini financiraju iz drugih izvora.

Odluku i dokumente kojima se detaljno opisuju način i kriteriji sufinanciranja, odnosno financiranja troškova javnog prijevoza učenika srednjih škola možete vidjeti ovdje.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here