Proizvođačka organizaciji „Posavina i Moslavina“ koja okuplja 20-ak ratara s područja Sisačko-moslavačke županije, održala je 11.prosinca u Topolovcu svoju redovitu godišnju skupštinu.

Organizacija je osnovana 2016., početkom 2017. godine je priznata od strane Ministarstva poljoprivrede, a njen predsjednik Renato Kelečić, koji je najavio povlačenje s funkcije zbog privatnih obveza, ali ostaje u organizaciji, smatra kako je ispunila svoju prvotnu namjenu.

„Mislim da smo napravili dobar potez, okupili smo dosta OPG-ovaca i  poljoprivrednika koji su se udružili. Iako odlazim smjesta predsjednika, rekao sam da uljarice te ostale usjeve koje ću imati kao višak prodavat ćemo zajedno preko organizacije jer samostalno ne možemo postići tu cijenu.  To je i bio smisao, da više ne moramo posredovati preko nekoga, već možemo direktno doći do kupca i dobiti pravu cijenu. Trenutno  je u udruženju 22 poljoprivrednika, no trend je rasta članova pa vjerujemo da se nećemo zadržati na tom broju. Članovi su iz Moslavine, Posavine i dijelom iz Zagrebačke županiji“, rekao je Kelečić.

Ciljevi ove organizacije su zajedničko skladištenje i dorada proizvoda za tržište, zajednička nabava repromaterijala, zajedničke investicije u osnovna sredstva i preradbene kapacitete kao i ono najvažnije, zajednički nastup na tržištu u cilju postizanje veće prodajne cijene. Također, resursi koji su udruženi nisu zanemarivi pa su tako osnivači istakli da očekuju nove članove koji će povećati proizvodne kapacitete koji se već sada prostiru na oko tri tisuće hektara. S radom organizacije dobro je upoznat zamjenik sisačko-moslavačkog župana Ivan Celjak koji je nazočio i skupštini.

VEZANE VIJESTI
Božićno druženje roditelja poginulih hrvatskih branitelja

„Specifičnost ove udruge, u odnosu na druge organizacije civilnog društva, je što je ova udruga već sada osigurala financiranje  financiranja svoje djelatnosti, barem u dijelu koji se tiče skladištenja svojih proizvoda u narednih pet godina. Uz pomoć Sisačko-moslavačke županije, odnosno Razvojne agencije SIMORA-e osigurali su 3,8 milijuna kuna EU sredstava. Koristim ovu prigodu da čestitam osnivačima i svim članovima ove udruge na dosadašnjem radu i siguran sam da će nastaviti ovako kvalitetan rad u budućnosti. Sisačko – moslavačka županija podržavat će rad obe udruge, u okviru svoje nadležnosti i u okviru svog djelokruga rada. Ono što je također važno za obavljanje djelatnosti ove druge, da je to način koji će osigurati ostanak stanovništva u ruralnim područjima, ostanak na ovim područjima, a nadam se uskoro u budućnosti i otvaranje radnih mjesta“, kazao je Celjak.

VEZANE VIJESTI
Vatrogasci Ilove održali Redovnu godišnju skupštinu

Inicijativu za osnivanje proizvođačke organizacije dao je 2016. godine državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak koji je ovom prigodom nazočio i na redovitoj skupštini u Topolovcu.

„Potaknuo sam inicijativu, lokalne ratare s područja Posavine i Moslavine da se udruže u proizvođačku organizaciju i u konačnici iskoristili europska sredstva i na  dobrom su putu da to i učinim. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izdala je odluku o odobravanju korištenja ovih sredstava, a sada je na ratarima, njih 20-ak da realiziraju ta sredstva. Sredstva su tu da ih potaknu na zajednički, udruženi radi, na koncentraciju svojih proizvoda u okviru proizvođačke organizacije, u poslovanju preko te organizacije i u konačnici stvaranje novi, dodanih vrijednosti preko inovativnih proizvoda“, ustvrdio je Majdak.

Sisačko-moslavačka županija ima izniman potencijal za razvoj svih grana poljoprivredne proizvodnje, a Ministarstvo poljoprivrede nastoji različitim mjerama i programima poticati i osnažiti poljoprivrednike. Majdak vjeruje kako će tome pridonijeti i novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu.

VEZANE VIJESTI
Tradicionalni 20. Mihovilski susreti u Crncu

„Velika županija, izuzetno pogodna za poljoprivrednu proizvodnju, kako za ratarsku, tako i stočarsku proizvodnju, ali i razvoj voćarstva i povrtlarstva. Zbog obilja vode, tj. rijeka, u doglednoj budućnosti ne bi trebalo biti problema sa sušama. Prije svega, mogućnost je da lokalni poljoprivrednici,  obiteljska poljoprivredna gospodarstva, kroz novu reformu koju priprema Ministarstvo poljoprivrede, nađu svoje mjesto pod suncem.  Novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu ingerenciju spušta na jedinice lokalne samouprave, općine i gradove. Zakon će biti donijet u idućih mjesec dana,možda i ranije budući da je u drugom čitanju. Kada bude donijet, jedinice lokalne samouprave će izraditi program raspolaganja, a potom slijedi natječaj za zakup za ugovore koji su istekli. Očekujemo povećanje poljoprivrednih površina u ovoj županiji, a isto tako i na području cijele Republike Hrvatske“, rekao je Majdak te na kraju zaključio kako ratari, ali i drugi poljoprivredni proizvođači koji će se udruživati na ovaj način u organizacije, za što postoji interes i u drugim proizvodnim granama poljoprivrede, nisu sami i da će im resorno ministarstvo i službe u poljoprivredi biti na raspolaganju u ostvarivanju njihovih ciljeva.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here