VIDEO Novi ponton za Udrugu Kupa-Vurot

Od Siska do Vurota ponton putovao brodicom

432

Ekološka Udruga Kupa-Vurot radi na očuvanju flore i faune rijeke Kupe, s naglaskom na Donje Pokuplje te ostalih rijeka, potoka, jezera, bara i baruština Republike Hrvatske.

Brodicom “Zrin” članovi eko-udruge u sjedište svoje Udruge u pokupskom selu Vurot odvukli su ponton koji će služiti prilikom ekoloških akcija čišćenja rijeke Kupe.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here