VIDEO PRIJENOS – 12. sjednica Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

1660

DNEVNI RED I IZVJESTITELJI PO TOČKAMA

Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini,
Izvjestitelj: LUKA PEŠUT, načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke

Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine,
Izvjestitelj: IVO ŽINIĆ, župan Sisačko-moslavačke županije

Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
Izvjestitelj: STIPO ŠAPINA, ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini,
Izvjestitelj: DARJAN VLAHOV, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini,
Izvjestitelj: DARJAN VLAHOV, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu

i šport

Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija,
Izvjestitelj: DARJAN VLAHOV, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu

i šport

Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine,
Izvjestitelj: NATAŠA ACS, privremena pročelnica Upravnog odjela za

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine,
Izvjestitelj: NATAŠA ACS, privremena pročelnica Upravnog odjela za

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
Izvjestitelj: MARIJAN BELOŠEVIĆ, privremeni pročelnik Upravnog odjela za

gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Prijedlog Odluke o mjerama zaštite od požara na području Sisačko-moslavačke županije,
Izvjestitelj: DANIJEL CVETIĆ, savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
Izvjestitelj: DANIJEL CVETIĆ, savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje,
Izvjestitelj: DANIJEL CVETIĆ, savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u

Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska demokratska regionalna stranka – HDRS,
Izvjestitelj: VESNA KRNJAIĆ, pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i

opće poslove

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
Izvjestitelj: NATAŠA ACS, privremena pročelnica Upravnog odjela za

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini,
Izvjestitelj: NATAŠA ACS, privremena pročelnica Upravnog odjela za

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini,
Izvjestitelj: NATAŠA ACS, privremena pročelnica Upravnog odjela za

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
Izvjestitelj: IVANA PLAVEC, upraviteljica Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu

od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije

Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
Izvjestitelj: DARJAN VLAHOV, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu

i šport

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije za ljudska prava,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske integracije,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za europske integracije,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za zdravlje,
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje.
Izvjestitelj: MIJO ŠEPAK, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here