Javna rasprava o Strateškoj studiji utjecaja Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. na okoliš i Nacrtu prijedloga Županijske razvojne strategije Zagrebačke županije do 2020. započela je danas, 12. srpnja 2017. i trajat će 30 dana, odnosno do 12. kolovoza 2017. godine.

U navedenom razdoblju Strateška studija i Nacrt Strategije bit će izloženi radnim danom od 9:00 do 11:00 sati u prostorijama Zagrebačke županije (Zagreb, Ulica grada Vukovara, 72/V, u Upravnom odjelu za gospodarstvo, soba 25) i na web stranici Zagrebačke županije.

Javno izlaganje Strateške studije i Nacrta Strategije održat će se 18. srpnja 2017. godine s početkom u 9:00 sati u prostorijama Zagrebačke županije (Zagreb, Ulica grada Vukovara, 72/V, dvorana 17).

Također, pitanja, prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti na Stratešku studiju i Nacrt Strategije mogu se pisano dati u knjigu primjedbi na mjestu i u vrijeme javnog uvida, izjaviti usmeno u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja, dostaviti u pisanom obliku osobno u pisarnicu Zagrebačke županije ili uputiti putem pošte zaključno s 12. kolovozom 2017. godine na adresu Zagrebačka županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb.

Inače, Županijska razvojna strategija temeljni je strateški planski dokument jedinice područne (regionalne) samouprave, kojim se određuju ciljevi i prioriteti razvoja u svrhu jačanja razvojnih potencijala s posebnim naglaskom na ulogu velikih gradova i gradova sjedišta županija u poticanju razvoja te na razvoj slabije razvijenih područja.

Više o Županijskoj razvojnoj strategiji Zagrebačke županije do 2020. možete vidjeti ovdje, a o samoj javnoj raspravi ovdje.

SHARE

Studentica Mateja Feljan rođena je 28. rujna 1991. godine i znatiželjna od djetinjstva s pisanjem prvih priča počela je još u osnovnoj školi. Pohađala je novinarsku grupu u kojoj se zaljubila u novinarstvo i na to gleda kao na preteču ‘pravom’ novinarskom poslu koji sada radi..

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here