Cjenik Političke kampanje

PRODUKCIJA
IZRADA SPOTA JEDAN GLAS

500

Kn
IZRADA SPOTA DVA GLASA

800

Kn
OTKUP

600,00

Kn

1 SEKUNDA / RIJEČ PORUKE

5,00

Kn
POPUSTI ZA JEDNOKRATNE NARUDŽBE
3.000,00 – 5.000,00 Kn

5%

5.001,00 – 10.000,00 Kn

10%

10.001,00 –15.000,00 Kn

15%

15.001,00 – 20.000,00 Kn

20%

20.001,00 – 25.000,00 Kn

25%

Iznad 25.000,00 Kn

Prema dogovoru

REPORTAŽE
DO 5 MINUTA

2500

Kn
DO 10 MINUTA

3000

Kn
DO 15 MINUTA

3500

Kn
ZAKUP PROGRAMA UZ TEHNIČARA I VODITELJA
DO 5 MINUTA

1500

Kn
DO 10 MINUTA

2000

Kn
DO 15 MINUTA

2500

Kn
Prijenosi s terena – Po dogovoru

Napomena: plaćanje avansno

NA UKUPAN IZNOS SE DODAJE ZAKONOM PROPISANA STOPA POREZA NA DODANU

VRIJEDNOST.

NAKON DOZNAČENE UPLATE NA NAŠ RAČUN SLIJEDI REALIZACIJA DOGOVORENE

USLUGE.

Tel: 01 / 5790 385; Fax: 01 / 5790 386; MOB: 098 / 817 623; IBAN: HR0224070001188010912

Direktor i voditelj marketinga: NIKOLA MARIČKOVIĆ

Cijenik možete preuzeti u PDF formatu