Cjenik TV Banovina

CJENIK USLUGA u programu TV Banovina
01.01.2021.

CIJENE POJEDINAČNOG EMITIRANJA SPOTOVA

TERMIN

10″ 15″ 20″ 25″ 30″ 35″ 40″ 45″ 50″ 55″ 60″

06-22 h

100,00 kn

13,28€

120,00 kn

15,93€

135,00 kn

17,92€

150,00 kn

19,92€

165,00 kn

21,91€

180,00 kn

23.9€

195,00 kn

25,89€

210,00 kn

27,88€

225,00 kn

29,88€

240,00 kn

31,87€

255,00 kn

33,86€

  • objava u definiranom satu: 10% cijene emitiranja
  • prvi/posljednji spot u bloku 10% cijene emitiranja
  • smo jedan spot: 50% cijene emitiranja

KOLIČINSKI POPUSTI

1 – 60 emitiranja

10,00%

61 – 90 emitiranja

15,00%

91-120 emitiranja

20,00%

121 i više

25,00%

PRODUKCIJA

Izrada čitane poruke je obvezna, posebni uvjeti vrijede za kontinuirane suradnje.

Uz reklame spotove koji su izrađeni u produkciji drugih medijskih kuća, obavezno dostaviti vjerodostojan dokument o vlasništvu nad autorskim pravima za sva djela korištena u produkciji te video reklame.

TV Banovina ne odgovara za sadržaj naručene reklamne usluge koju emitira u svom programu.

Pravo na konačno oblikovanje teksta zadržava TV Banovina.

EMISIJE

Emisija do 10 minuta (iz studija)

1.500,00 kn

199,2€

Emisija do 15 minuta (iz studija)

2.200,00 kn

292,16€

Prijenos sa terena 60 minuta

3.500,00 kn

464,8€

Prijenos sa terena ( svaki sljedeči sat )

500,00 kn

66,4€

Snimanje na terenu i priprema priloga do 5 min

2.500,00 kn

332€

Snimanje na terenu i priprema priloga do 15 min

3.500,00 kn

464,8€

Oglas potrebe za radnicima do 15″ sekundi

45,00 kn

5,97€

Oglas (za pravne osobe) do 15 sekundi

45,00 kn

5,97€

Oglas (za pravne osobe) do 30 sekundi

65,00 kn

8,63€

Oglas (za pravne osobe) do 60 sekundi

90,00 kn

11,95€

Blagdanska čestitka do 15 sekundi

100,00 kn

13,28€

PLAĆANJE I OPĆI UVJETI SURADNJE

  • Plaćanje avansno po ponudi
  • Nakon potvrde o uplati slijedi realizacija dogovorene usluge
  • Na sve navedene cijene dodaje se zakonom propisana stopa PDV-a
  • Na oglase za pravne osobe i blagdanske čestitke ne odobravamo količinski popust
  • Agencijska provizija – popust je jedinstven za sve registrirane agencije za promidžbu i iznosi 20%

Cjenik je u primjeni od 01.01.2021. godine.

DIREKTOR MARKETINGA: Nikola Maričković ( gsm: 098 817 623 )

e-mail: direktor@radio-banovina.hr

tel: 01/5790 385, fax: 01/5790 386

IBAN: 0224070001188010912