Cjenik TV Banovina

RADIO BANOVINA d.o.o.
Slatina Pokupska 80, 44400 Glina  OIB:90924443753
IBAN: HR0224070001188010912   PDV ID Broj: HR90924443753    SWIFT Code: OTPVHR2X

CJENIK USLUGA u programu TV Banovina
30.12.2022.

CIJENE POJEDINAČNOG EMITIRANJA SPOTOVA

TERMIN

10″ 15″ 20″ 25″ 30″ 35″ 40″ 45″ 50″ 55″ 60″

06-22 h

14€ 16€ 18€ 20€ 22€ 24€ 26€ 28€ 30€ 32€ 34€
  • objava u definiranom satu: 10% cijene emitiranja
  • prvi/posljednji spot u bloku 10% cijene emitiranja
  • smo jedan spot: 50% cijene emitiranja

KOLIČINSKI POPUSTI

1 – 60 emitiranja

10,00%

61 – 90 emitiranja

15,00%

91-120 emitiranja

20,00%

121 i više

25,00%

PRODUKCIJA

Izrada čitane poruke je obvezna, posebni uvjeti vrijede za kontinuirane suradnje.

Uz reklame spotove koji su izrađeni u produkciji drugih medijskih kuća, obavezno dostaviti vjerodostojan dokument o vlasništvu nad autorskim pravima za sva djela korištena u produkciji te video reklame.

TV Banovina ne odgovara za sadržaj naručene reklamne usluge koju emitira u svom programu.

Pravo na konačno oblikovanje teksta zadržava TV Banovina.

EMISIJE

Emisija do 10 minuta (iz studija)

200€

Emisija do 15 minuta (iz studija)

300€

Prijenos sa terena 60 minuta

470€

Prijenos sa terena ( svaki sljedeči sat )

70€

Snimanje na terenu i priprema priloga do 5 min

350€

Snimanje na terenu i priprema priloga do 15 min

470€

Oglas potrebe za radnicima do 15″ sekundi

6€

Oglas (za pravne osobe) do 15 sekundi

6€

Oglas (za pravne osobe) do 30 sekundi

9€

Oglas (za pravne osobe) do 60 sekundi

12€

Blagdanska čestitka do 15 sekundi

14€

PLAĆANJE I OPĆI UVJETI SURADNJE

  • Plaćanje avansno po ponudi
  • Nakon potvrde o uplati slijedi realizacija dogovorene usluge
  • Na sve navedene cijene dodaje se zakonom propisana stopa PDV-a
  • Na oglase za pravne osobe i blagdanske čestitke ne odobravamo količinski popust
  • Agencijska provizija – popust je jedinstven za sve registrirane agencije za promidžbu i iznosi 20%

CJENIK USLUGA
Cjenik je u primjeni od 30.12.2022. godine.
–    Na sve navedene cijene dodaje se zakonom propisana stopa PDV-a
–    Plaćanja se izvršava u valuti Euro / €

DIREKTOR MARKETINGA: Nikola Maričković
e-mail: [email protected]
kontakt:: 099 735 4639