Cjenik TV Banovina

CJENIK USLUGA u programu TV Banovina
01.01.2021.

CIJENE POJEDINAČNOG EMITIRANJA SPOTOVA

TERMIN

10″ 15″ 20″ 25″ 30″ 35″ 40″ 45″ 50″ 55″ 60″

06-22 h

100,00 kn 120,00 kn 135,00 kn 150,00 kn 165,00 kn 180,00 kn 195,00 kn 210,00 kn 225,00 kn 240,00 kn 255,00 kn
  • objava u definiranom satu: 10% cijene emitiranja
  • prvi/posljednji spot u bloku 10% cijene emitiranja
  • smo jedan spot: 50% cijene emitiranja

KOLIČINSKI POPUSTI

1 – 60 emitiranja

10,00%

61 – 90 emitiranja

15,00%

91-120 emitiranja

20,00%

121 i više

25,00%

PRODUKCIJA

Izrada čitane poruke je obvezna, posebni uvjeti vrijede za kontinuirane suradnje.

Uz reklame spotove koji su izrađeni u produkciji drugih medijskih kuća, obavezno dostaviti vjerodostojan dokument o vlasništvu nad autorskim pravima za sva djela korištena u produkciji te video reklame.

TV Banovina ne odgovara za sadržaj naručene reklamne usluge koju emitira u svom programu.

Pravo na konačno oblikovanje teksta zadržava TV Banovina.

EMISIJE

Emisija do 10 minuta (iz studija)

1.500,00 kn

Emisija do 15 minuta (iz studija)

2.200,00 kn

Prijenos sa terena 60 minuta

3.500,00 kn

Prijenos sa terena ( svaki sljedeči sat )

500,00 kn

Snimanje na terenu i priprema priloga do 5 min

2.500,00 kn

Snimanje na terenu i priprema priloga do 15 min

3.500,00 kn

Oglas potrebe za radnicima do 15″ sekundi

45,00 kn

Oglas (za pravne osobe) do 15 sekundi

45,00 kn

Oglas (za pravne osobe) do 30 sekundi

65,00 kn

Oglas (za pravne osobe) do 60 sekundi

90,00 kn

Blagdanska čestitka do 15 sekundi

100,00 kn

PLAĆANJE I OPĆI UVJETI SURADNJE

  • Plaćanje avansno po ponudi
  • Nakon potvrde o uplati slijedi realizacija dogovorene usluge
  • Na sve navedene cijene dodaje se zakonom propisana stopa PDV-a
  • Na oglase za pravne osobe i blagdanske čestitke ne odobravamo količinski popust
  • Agencijska provizija – popust je jedinstven za sve registrirane agencije za promidžbu i iznosi 20%

Cjenik je u primjeni od 01.01.2021. godine.

DIREKTOR MARKETINGA: Nikola Maričković ( gsm: 098 817 623 )

e-mail: direktor@radio-banovina.hr

tel: 01/5790 385, fax: 01/5790 386

IBAN: 0224070001188010912