GLINA Donesena Odluka o IV. izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada

Ukida se planirana lokacija kazete za azbest

84

Nova Odluka obuhvaća cijelo područje grada Gline.

Plan se usklađuje s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije i Zakonom o prostornom uređenju i propisima donesenima nakon donošenja Plana te zahtjevima javnopravnih tijela na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju.

Odlukom se između ostaloga ukida planirana lokacija kazete za azbest na odlagalištu otpada Gmajna te mijenjaju planirane trase prometnica posebice državne ceste u skladu s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here