Novim Zakonom o slatkovodnom ribarstvu propisane više kazne za ribiče

1193

Krajem prošlog tjedna na snagu je stupio Zakon o slatkovodnom ribarstvu kojim se u naredne dvije godine planira donijeti Pravilnik koji će regulirati granice ribolovnih područja i zona, prostorno i vremensko ograničenje, zabranu ribolova, lovostaj za pojedine vrste riba, vrstu i naknadu za ribičke dozvole, te način izdavanja i naplate naknade, način, tehnike, količina alata, opremu i mamce, čuvanje zadržavanje i označavanje zadržanog ulova, način izrade plana upravljanja, revizije, dodatak plana upravljanja i njegovog provođenja, način obavljanja ribočuvarske službe, rada i postupanja ribočuvara, vođenje popisa ulova i dostavu podataka o zadržanom ulovu.

Zakon je donijet na sjednici Hrvatskog sabora 14. lipnja 2019. godine, objavljen je u NN 63/2019, te na web stranicama ZŠRDUB ovdje i stupio je na snagu 6. srpnja 2019. godine.

Objavom Zakona u Narodnim novinama na snagu su stupile obveze: izvještavanja inspektora o datumu poribljavanja, vođenja zapisnika o poribljavanju, čuvanja voda nakon poribljavanja, obilježavanja ribolovne zone, obavezno nošenje ribočuvarske odore kod obavljanja ribočuvarske službe i na vidnom mjestu istaknute ribočuvarske značke.

U Zakonu su propisane visoke kazne za ribiče, udruge članove ovlaštenika i ovlaštenika ribolovnog prava. Kazne za, npr. poribljavanje ribolovne vode suprotno planu upravljanja i ne označavanje ribolovne zone nakon propisanog roka iz džepa ovlaštenika ribolovnog prava odnijela bi između 30.000-50.000 kuna, udruge članove ovlaštenika platile bi kaznu od 5.000-15.000 kuna, a odgovorna osoba 1.500-7.500 kuna.

Dobro ćete razmisliti hoćete li se služiti nedozvoljenim tehnikama obavljanja u sportskom ribolovu bez položenog ribičkog ispita ili bez dozvole jer bi za to vlaštenik mogao platiti 15.000-30.000 kn, udruga člana ovlaštenika 5.000-15.000 kn, odgovorna osoba 3.000-7.500 kn, a ribič 1.000-3.000 kn.

Ribiči mogu zaraditi kaznu od 1.000-3.000 kuna ako koristi nedopuštenu vrstu i broj alate, nedozvoljenu opremu i mamce, ako nakon ulova ili napuštanja mjesta ribolova ne označava zadržani ulov, ako ne dostavlja ovlašteniku točne podatke o zadržanom ulovu, a kazna 5.000-15.000 kuna propisana je za ribiča i osobu koja se zatekne na vodi i ne pruži sve podatke ili ne omogući obavljanje ribočuvarske službe, a moguće je i oduzimanje ribolovnog prava (ako se u propisanom roku ne izradi plan upravljanja, ako se ne provode mjere predviđene ugovorom i planom upravljanja, ako se upravlja ribljim fondom suprotno planu upravljanja, ako se zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršavaju hidromorfološka, fizikalno-kemijska i biološka svojstva ribolovne vode, ako se bez interne odluke i dodatka plana upravljanja izvrši prenamjenu ribolovne vode, ako se ne označi granice ribolovne zone, nakon propisanog roka i ponovljenog inspekcijskog nadzora).

U Konačni prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu ugrađeni su i neki od prijedloga ZŠRDUB-a, te su dobili obećanje da će joj se omogućiti sudjelovanje u izradi Pravilnika o sportskom ribolovu i slatkovodnom ribarstvu.

Čudno je da je ZŠRDUB jedini od ovlaštenika ribolovnog prava koji je sudjelovao u svim fazama donošenja Zakona u Hrvatskom saboru.

Što smo uspjeli, odnosno što nam je prihvaćeno:
– naknada za sportski ribolov je novčani iznos koji plaća ribič za pravo obavljanja sportskog ribolova, a koji propisuje ministar“, odijeljena je od varijabilnog dijela naknade koju će ovlaštenik odrediti planom upravljanja.
– izdat će se iskaznica o položenom ribičkom ispitu osobi koja je ribički ispit položila u drugoj državi
– prednost na javnom natječaju za dodjelu ribolovnog prava ima prethodni ovlaštenik ribolovnog prava kojem ribolovno pravo nije bilo oduzeto
– novi plan upravljanja ne mora izraditi ovlaštenik ribolovnog prava, ako po isteku ugovora o dodjeli ribolovnog prava isti ovlaštenik ribolovnog prava na javnom natječaju ponovno dobije ribolovno pravo
– revizija i dodatak plana upravljanja vrijedi do datuma kad je izdana zadnja suglasnost Ministarstva, ako isti ovlaštenik ribolovnog prava po isteku ugovora na javnom natječaju ponovno dobije ribolovno pravo
– osim stručne osobe na poribljavanju može biti nazočna  i ovlaštena osoba koja će voditi zapisnik
– ribočuvar je obvezan ovlašteniku ribolovnog prava vratiti iskaznicu, značku i odoru
– označavanje ribe pobliže će se urediti Pravilnikom
– čuvanje jezera 48 sati nakon poribljavanja, uredit će se Pravilnikom kao pojačano čuvanje,
– način dostave popisa o ulovu ribe elektroničkim putem za ribiče koji se ne služe kompjuterima, uredit će se Pravilnikom

Nismo uspjeli:
– jedinstvene ribičke dozvole za cijelo područje RH
– ribički ispit za kupnju dnevne i višednevne dozvole

Izvor: zsrdub.hr

Loading...

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here