Obustava radova na izgradnji reciklažnog dvorišta u Petrinji

Gradsko vijeće Grada Petrinje održalo je 10. izvanrednu Sjednicu sa samo jednom točkom Dnevnog reda: Rasprava o izgradnji reciklažnog dvorišta na području grada Petrinje. Naime, nakon započete izgradnje reciklažnog dvorišta u Ulici Milivoja Grgića između dvije nastanjene kuće, došlo je do prosvjeda stanovnika naselja Kolonija. Vijećnici su raspravljali na temu ovog gorućeg problema, a Mihael Jurić iz HDZ-a pohvalio je činjenicu da je Petrinja jedan od rijetkih gradova u Hrvatskoj koji može razvrstavati otpad: „Nabavljeno je mobilno reciklažno dvorište, a samim time išlo se u izgradnju reciklažnog dvorišta. Sve su te stvari za pohvaliti, ali treba reći da je unutar tih projekata učinjeno nekoliko grešaka. Samim time što je reciklažno dvorište stavljeno na lokaciju o kojoj danas pričamo. Ovdje želim jasno poručiti i reći svima nama gradskim vijećnicima da zasigurno ne bismo htjeli po ovom pitanju provoditi nikakva politikanstva te da dođemo do jednog konsenzusa. Ovdje su glavna i jedina stranka građani, koji iskazuju svoje nezadovoljstvo i samim time mislim da trebamo biti odgovorni prema njima i prema problemu pred kojime se nalazimo. Moramo donijeti odluke koje će biti u korist naših građana, ali moramo voditi brigu i o interesima Grada Petrinje.“ Jurić je predložio prekid radova i dogovor s izvođačem radova o nepodizanju tužbi te da se pokuša pronaći rješenje problema.

S Jurićem se složio u ime koalicije Rad za naš grad gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović te predložio da se u vremenu zastoja radova dobro provjeri koliko posla predstoji i što to znači za budućnost grada: „Ozbiljnost prema ugovorenim obvezama i radovima nije mala, ona je ogromna, investicija je dva milijuna kuna. Znamo da tu imamo i ministarstvo, znamo da tu imamo i određene kazne, znamo i da dajemo jednu sliku koja nije dobra, i kad su u pitanju europski novci, i investicije i buduće financije, kad pogledamo da moramo napraviti sporazum i ugovor s izvođačem radova, tehničkom službom, nadzorom i sa mogućim budućim rješenjima ovog Gradskog vijeća koje mora donijeti onda eventualno neke nove odluke, neka nova prostorna planiranja, neke nove investicije i ono što je najteže, to moram naglasiti, za Proračun Grada Petrinje je ono što moramo ispregovarati o eventualnom sudskom ili vansudskom postupku.“ Dumbović je upozorio i da se odustajanjem od Odluke stiže do novih investicija i da proces u eventualnim sporovima može trajati godinama. Grad Petrinja zakonski mora pronaći lokaciju za reciklažno dvorište, a ta je odluka usvojena još 2013. godine te je u roku godinu dana ono moralo biti izgrađeno.

No građani su za izgradnju reciklažnog dvorišta u svom susjedstvu saznali tek nedavno, rekla je prestavnica građana Kristina Autischer: „Zašto smo se mi uopće pobunili i zašto tek sad? Razmišljam kako je sve to moglo proći u tišini, bez ikakvih reakcija, zašto nitko do sada nije ništa rekao na tu temu i zašto sam ja to osobno saznala 4. ili 5. travnja kad su došli bageri. Ja osobno živim jednu ulicu dalje. Onda smo se raspitivali što se zapravo događalo. Kad se čitaju propisi, sve ste vi napravili po propisima. Prvo pitanje koje želim postaviti projektantima i svima koji su odlučivali o tom GUP-u, tko je bio na toj lokaciji i vidio gdje se to namjerava raditi. Tamo su dvije obiteljske kuće. Ono što mi je upalilo alarm je činjenica da su samo lijevi i desni susjedi pozvani na uvid u taj projekt, nisu pozvani da potpišu suglasnost. Pozvani su na uvid!“

Nakon završene rasprave, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o privremenoj obustavi radova u trajanju od 30 dana na izgradnji reciklažnog dvorišta u Petrinji na k.č.br. 1107/44 k.o., a zbog očuvanja života i zdravlja građana koji žive u blizini spomenute lokacije. Imenovana je radna skupina koja se zadužuje ispitati mogućnost nastavka projekta izgradnje reciklažnog dvorišta na adekvatnoj lokaciji u sastavu Vlasta Vuglec, Magdalena Komes, Mihael Jurić, Nikola Bartulić i Miljenko Bušić. Zadužen je čelnik nadležnog upravnog tijela Grada Petrinje da na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća izvijesti o poduzetim radnjama iz članka 2. ove Odluke. A sljedeća Sjednica Gradskog vijeća trebala bi biti održana krajem svibnja ili početkom lipnja, kada će građani Petrinje znati više o sljedećim potezima gradske vlasti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here