Petir: „Ne rasipajte vrijeme – ne rasipajte vodu“

772

Jučer je na Odboru za poljoprivredu i ruralni razvoj Europskog parlamenta hrvatska zastupnica Marijana Petir predstavila Mišljenje Odbora o novom zakonodavnom prijedlogu Komisije, prijedlogu Uredbe o minimalnim zahtjevima za ponovnu uporabu vode. U svojstvu izvjestiteljice Odbora AGRI zastupnica je pozdravila prijedlog Komisije.

Prema podacima Europske komisije gotovo trećina područja Unije podložna je različitim oblicima stresa zbog manjka vode. Taj stres posebno je izražen u južnim dijelovima Unije, a intenzitet i učestalost suša, povezanih s recentnim promjenama klime, sve je veći. Između 1976. i 2006. broj područja i ljudi pogođenih sušama povećao se za gotovo 20 %, a ukupni troškovi nastali zbog suša iznosili su 100 milijardi EUR. Ako uzmemo u obzir činjenicu da europska poljoprivreda za navodnjavanje koristi oko četvrtine ukupno zahvaćene slatke vode, dok se u južnoj i jugoistočnoj Europi za navodnjavanje upotrebljava oko 60 % ukupno zahvaćene slatke vode, a u nekim vodnim područjima i do 80 %, štednja i pronalazak alternativnih načina opskrbe vodom za potrebe navodnjavanja u poljoprivredi nameće se kao svojevrsni prioritet. Upravo je na tu potrebu pronalaska alternativnih načina opskrbe vodom ukazao Europski parlament u svojoj Rezoluciji još u listopadu 2008. godine.

VEZANE VIJESTI
Ekonomska škola Sisak „Škola ambasador Europskog parlamenta“

Zastupnica Petir je zadovoljna Prijedlogom Komisije koja je vodeći se načelom predostrožnosti, a primjenjujući najbolja iskustva na globalnoj razini te ograničenja i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije predložila Uredbu kojom se utvrđuju standardi, postupci i mjere za ponovno korištenje vode iz sustava pročišćavanja komunalnih otpadnih voda na EU razini. Države članice, ako to smatraju nužnim, bit će u mogućnost propisivati i strože standarde od onih minimalno propisanih novom Uredbom. „Iako se poneke odredbe možda čine previše strogima, povjerenje potrošača u europsku poljoprivredu i njezin ugled na globalnom tržištu (posebno sigurnost i kvalitetu) ne smije niti u jednom trenutku biti dovedeno u pitanje,“ rekla je Petir.

Zastupnica Petir također smatra da se s obzirom na postojeći zakonodavni okvir vezan uz područje zaštite voda, sigurnost hrane i poljoprivrednu proizvodnju, Uredbom ne bi trebali nametati nikakvi novi zahtjevi za poljoprivrednike mimo onih propisanih Uredbom (EZ) 852/2004 i pripadajućim smjernicama Komisije kojima su utvrđena opća pravila za subjekte u poslovanju s hranom.

VEZANE VIJESTI
Kandidacijska lista grupe birača čija je nositeljica Marijana Petir

Prijedlogom Komisije popunjava se praznina u zakonodavstvu Unije vezana uz primjenu Okvirne direktive o vodama i zakonodavnog paketa koji se bavi zaštitom voda kao našeg najvrjednijeg resursa. Cilj Uredbe je povezati zakonodavstvo uz pročišćavanje otpadnih voda naselja s poljoprivredom i sigurnošću hrane, a sve u duhu provedbe politike kružnog gospodarstva na svim razinama.

U ponedjeljak 8. listopada zastupnica je svoja razmišljanja o zakonodavnom prijedlogu Komisije razmijenila na Konferenciji o mogućnostima ponovne upotrebe vode u poljoprivredi u organizaciji Intergrupe EP-a za “Klimatske promjene, biološku raznolikost i održivi razvoj.” U govoru namijenjenom predstavnicima Komisije, zainteresiranih dionika i zastupnika u Europskom parlamentu više se osvrnula na tehničke detalje prijedloga te prepreke koje bi mogle utjecati na njegovu uspješnu primjenu.

VEZANE VIJESTI
Lonjsko polje - budućnost i izazovi života na rubu močvare

Zastupnica Petir je tom prilikom posebno naglasila kako će upravo cijena isporučene vode te razmjeri korištenja obnovljive vode u poljoprivredi pokazati uspješnost provedbe politike kružnog gospodarstva u skladu s ovom Uredbom. Udruga operatera sustava pročišćavanja otpadnih voda zabrinuta je za isplativost takve investicije. Provedba takvih projekata mogla bi se podupirati primjerice kroz Program za okoliš i klimatske aktivnosti (LIFE) i sredstva predviđena za potprogram „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života,“ (predviđeno 1 350 000 000 EUR u razdoblju od 2021. do 2027. godine), ali i druge lokalne, regionalne i nacionalne inicijative. „Sustav ponovne uporabe vode mora biti ekonomski održiv na duge staze,“ smatra Petir. Također, zastupnica ističe kako operaterima treba dati dovoljno vremena za ulaganje u usklađivanje s ovom Uredbom te je predložila i duže rokove za usklađivanje.

Izvor: petir.eu

Loading...

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here