PETRINJA Na sjednici Gradskog vijeća usvojen drugi rebalans Proračuna

Usvojen prijenos dijela osnivačkih prava Centra za šljivu i kesten na poduzeće Bannia i izmijenjeni dijelovi granice naselja Župić, Gornje Mokrice i Novo Selište

349

U četvrtak, 17. prosinca putem video veze održana je 41. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje.

Većinom glasova usvojene su druge izmjene i dopune Proračuna Grada Petrinje za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu. Inače je Proračun Grada Petrinje za 2020. godinu bio planiran u visini od 389,4 milijuna kuna. Rebalansom Proračuna isti je smanjen za 180 milijuna kuna

Vijećnici su raspravljali o prijedlogu Odluke o promjeni dijela granice naselja Župić, Gornje Mokrice i Novo Selište budući za potrebe popisa stanovništva treba uskladiti adrese s granicama ovih naselja.

Zanimljiva točka Dnevnog reda bila je i prijedlog Odluke o prijenosu dijela osnivačkih prava Grada Petrinje nad Javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten.

Pristigle su tri ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje, odnosno odmarališta Punat. Najpovoljnija ponuda bila je Adema Delkića iz Siska u visini 1.555.000,00 kuna što je znatno više od početne cijene i od cijene koju je procijenio sudski vještak kod prvotne procjene kod prvog natječaja. Prijedlog gradonačelnika bio je da se nekretnina proda najpovoljnijem ponuditelju, u ovom slučaju Ademu Delkiću iz Siska za iznos od 1.555.000,00 kuna. Odluka je usvojena sa 14 glasova za, pet protiv i jedan suzdržan.

Nakon usvajanja Skraćenog zapisnika i Aktualnog sata, usvojene su točke Dnevnog reda:

Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena Financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti za donošenje Statuta Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja;

Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2020. godinu;

Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena Financijskog plana Dječjeg vrtića Petrinjčica Petrinja za 2020. godinu;

Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena Financijskog plana Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2020. godinu;

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog II. Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu Javne ustanove PETRA – Petrinjske razvojne agencije;

Prijedlog I. Odluke o izmjenama Financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinje 2020. godinu;

Prijedlog II. izmjena Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2020. godini komunalnog trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o.;

Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini;

Prijedlog Odluke o I. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;

Prijedlog Odluke o I. Izmjenama i dopunama Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2020. godinu;

Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2020. godinu;

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2020.- 2022. godine;

Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Petrinje (objekt u Punatu, ulica Pod topol 25);

Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava Grada Petrinje nad Javnom ustanovom Centar za šljivu i kesten;

Prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi (k.o. Hrastovica);

Prijedlog Odluke o promjeni dijela granice naselja Župić;

Prijedlog Odluke o promjeni dijela granice naselja Gornje Mokrice;

Prijedlog Odluke o promjeni dijela granice naselja Novo Selište;

Prijedlog Odluke o prijenosu osnovnih sredstava komunalnom trgovačkom društvu Komunalac Petrinja d.o.o. bez naknade.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime