PETRINJA: Potpisan Ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Petrinja i pristupne ceste

U Velikoj vijećnici Grada Petrinje potpisan je Ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Petrinja i pristupne ceste

229

U Velikoj vijećnici Grada Petrinje potpisan je Ugovor za izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) aglomeracije Petrinja i pristupne ceste. Izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dio je EU projekta – „Poboljšanja vodno – komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“. Gradonačelnik grada Petrinje, Darinko Dumbović, otvorio je konferenciju za medije zahvalom svim sudionicima u projektu, te je poslao poruku kako radovi moraju biti gotovi na vrijeme i kako se dobivena europska sredstva moraju opravdati.

“Trebamo se zapitati kako i na koji način, uz dobre operativne složene poslove, završiti poslove na vrijeme. Moja poruka je – poštivamo sve, ali želim u ime građana grada Petrinje da odlično izvršimo te poslove, da ih još bolje nadziremo i da kvalitetu, koju dobivamo iz europskih fondova, moramo opravdati. Znamo da je to izrazito zahtjevno i da ima svoju cijenu. Ja ću kao gradonačelnik nastojati da ta cijena za Petrinju bude što manja.”

VEZANE VIJESTI
VIDEO Petrinjska zimska služba spremna za zimu

Zoran Zechner, direktor Privrede d.o.o. Petrinja, pojasnio je kako je ovo zaključni događaj u završetku već 80 posto rekonstruirane i dograđene mreže na području grada Petrinje. Također dodaje i kako grad Petrinja prednjači u ispunjavanju svojih obaveza za dobivena financijska sredstva, te da može poslužiti kao primjer ostalima.

“Ovo je zaključni događaj da se na već 80 posto rekonstruiranu i dograđenu mrežu, u trećoj godini izgradnje na području grada Petrinje, ugovara finalizacija i uređaj za pročišćavanje koji će svojim trećim stupnjem zadovoljiti sve standarde zaštite recipijenta. Kako rijeke Kupe, tako i cijelog dijela slijeva.”

VEZANE VIJESTI
VIDEO Napreduju radovi na dječjem vrtiću i svlačionicama u Češkom Selu

Napravljeno je više od 130 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i sustava odvodnje, a kao krunu ukupnih radova, direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, navodi izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

“Mi smo uspjeli realizirati preko 50 posto realizacije. ‘Napali’ smo više od 130 kilometara – od toga 59 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda, 73 kilometra sustava odvodnje. Tu je i 17 crpnih stanica, 2 vodospreme i nabavka opreme. Ipak, kruna svega ovoga je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, trećega stupnja. Ukupno je od EU dobiveno 250 milijuna kuna bespovratnih sredstava, 100 milijuna kuna je nacionalna komponenta, a drago nam je da malo manje od 4 posto tog iznosa snosi jedinica lokalne samouprave.”

Pomoćnica ministra za vodno gospodarstvo i zaštitu mora, Elizabeta Kos, navela je kako su, sa potpisivanjem ugovora, aktivnosti na ovome projektu završene u smislu kako su ispunjeni svi uvjeti za početak izvođenja vrlo zahtjevnih građevinskih radova.

VEZANE VIJESTI
Petrinjski kupači ponovno na meti lopova

“Ovo je hvalevrijedan projekt i nije jedan od prvih, ovo je prvi projekt! Iz današnje perspektive gledano do kuda je Projekt došao, da je bila tadašnja odluka zajednička, i gradonačelnika i Ministarstva za vodno gospodarstvo i zaštitu mora i Ministarstva regionalnog razvoja da Projekt financiramo iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Aktivnosti na ovome projektu, sa potpisivanjem ovog zadnjeg ugovora, su završene u smislu da su ispunjeni svi uvjeti. Naravno, slijede građevinski radovi koji su jako zahtjevni, ali nadam se da će sve ići svojim tijekom.” – pojasnila je pomoćnica ministra, Elizabeta Kos.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here