Radio Banovina d.o.o., Slatina Pokupska 80, OIB: 90924443753 (u daljnjem tekstu Radio Banovina) je s ciljem zaštite osobnih podataka posjetitelja i sudionika (u daljnjem tekstu Korisnici) svoje mrežne stranice www.radio-banovina.hr (u nastavku Portal) te mobilne aplikacije Radio Banovina (u nastavku Aplikacija) pripremila ovu Politiku kako bi Korisnike informirala o postupku obrade i zaštite osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

„osobni podaci” označavaju sve podatke koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi; pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca (eur-lex.europa.eu). Pod osobnim podacima smatraju se stoga ime, poštanska ili e-mail adresa, itd.

Radio Banovina ne prikuplja podatke svojih Korisnika, osim u slučaju kada su ih Korisnici sami učinili dostupnima (primjerice prilikom posjete Portala i/ili Aplikacije, registracijom, prijavom na Portal ili Aplikaciju ili sudjelovanjem u konverzaciji objavljenog članka,) ili u slučaju prihvaćanja stalnih ili privremenih “kolačića” (kolačići su datoteke koje se pohranjuju na tvrdom disku Korisnika).

Vrste podataka koje se prikupljaju

svaki put prilikom posjete Portala ili Aplikacije prikupljaju se sljedeći podaci Korisnika: tehnički podaci (IP adresa, korisničko ime, vrsta/verzija preglednika, operativnom sustavu/platformi, tipu/nazivu mobilnog uređaja, itd.)
podatke o posjetu Korisnika (primjerice cijela URL adresa- Uniform Resource Locator, clickstream dolaska, boravka i odlaska Korisnika s Portala ili Aplikacije (vrijeme boravka na Portalu ili Aplikaciji, pretraživanjima, uključujući broj pregleda te interakciju kroz sadržaj, itd.)

Kada se koriste prikupljeni podaci

prikupljene podatke Korisnika Radio Banovina koristi isključivo za tehničke, operativne ili administrativne potrebe, primjerice kako bi se poboljšala mrežna stranica i njena funkcionalnost, zatim za analizu sadržaja kroz uvid u statistiku posjećenosti te za potrebe marketinga.
osobne podatke Korisnika Portala ili Aplikacije Radio Banovina ne otkriva trećim stranama, već ih koristi isključivo za iznad navedne svrhe.

Prava Korisnika

Korisnik ima pravo povući prethodno danu privolu na način da o tome obavijesti Radio Banovinu na e-mail adresu [email protected]. Nakon primitka zahtjeva na njega ćemo odgovoriti pisanim elektroničkim putem, te se podaci Korisnika neće obrađivati od datuma slanja zahtjeva. Napomena, podaci prikupljeni do datuma slanja zahtjeva ostat će u evidenciji te će biti pravno valjani.
Podaci poput vrste internetskog preglednika, vremena boravka na Portalu ili Aplikaciji te pregledanog sadržaja, itd. obrađuju se automatski prilikom pristupanja Portalu ili Aplikaciji, a u ranije navedenu svrhu.

Za dodatne informacije ili pojašnjenja budite nas slobodni kontaktirati na [email protected].