PRIJENOS UŽIVO 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

614

Gradsko vijeće Grada Petrinje sazvalo je 30. sjednicu koja je u tijeku u Gradskoj vijećnici.

Na početku sjednice usvojit će se Skraćeni zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća, nakon čega će uslijediti usvajanje dnevnog reda te Aktualni sat.

Na dnevnom redu su sljedeće točke o kojima će vijećnici raspravljati:

Prijedlog Odluke o zaključivanju Sporazuma o preuzimanju TS LUG 3 u vlasništvo HEP – Operatora distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb Elektre Sisak
– izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko – pravne poslove
Prijedlog Odluke o povlačenju tužbe u predmetu P-899/2019 (ranija oznaka P-767/2016) koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (radi istupa člana iz Društva “Vodoopskrba Kupa” d.o.o.).
– izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinsko – pravne poslove
Izvješće o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje od 01.07.2018. do 31.12.2018. godine.
– izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik
Razmatranje Izvješća o realizaciji Plana i programa rada i Financijskog izvješća POU Hrvatski dom Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj
Razmatranje Izvješća o ostvarivanju Programa rada i financijskog izvješća Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica
Razmatranje Izvješća o radu i financijskog izvješća Gradske knjižnice i čitaonice Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Ante Mrgan, ravnatelj
Razmatranje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik VP– ravnatelj ustanove
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godinu.
– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnost
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području Grada za 2018. godinu.
– izvješćuje: Zlata Jajčinović, privr. pročelnica UO za društvene djelatnosti
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana Petrinjske razvojne agencije (PETRA) Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i financijskog plana “Poslovne zone Petrinja” d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa rada i Financijskog izvješća Turističke zajednice Grada Petrinje za 2018. godinu.
–  izvješćuje: Ivanka Držaj, direktorica TZG
Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa rada i financijskog plana Centra za šljivu i kesten za 2018. godinu.
–  izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
Izvješće o izvršenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu.
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
Razmatranje Izvješća o realizaciji Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite okoliša za 2018. godinu i projekcija do 2019.
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi–KK.08.2.1.03.0018
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Odluke o usvajanju izvješća o izvršenju Programa izrade projektne dokumentacije za projekt Povijesno – kulturna revitalizacija Grada Petrinje POVIK za PETrinju KK.06.1.1.01.0071
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa Gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece KK.08.2.1.06.0005
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Odluke o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobra za 2018. godinu.
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 31.12.2018. godine.
– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
Prijedlog Odluke o donošenju IV. Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje.
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima.
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti POU Hrvatski dom za zaduženje.
– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here