Ravnatelj Državne geodetske uprave dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod. bio je u radnom posjetu Sisačko moslavačkoj županiji. Razgovarao je sa županom Ivom Žinićem, dipl. ing. arh. koji ga je primio u kabinetu župana.

Teme sastanka bili su projekti koji se provode na području Sisačko moslavačke županije i poteškoće koje se javljaju tijekom provedbe.

Ravnatelj Šantek naglasio je kako je Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 5. siječnja 2017. usvojila 3 akta kojima započinje cjelovita reforma poslovne klime. Jedan od tih akata je i Zaključak o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti. U provođenje je uključena i Državna geodetska uprava.

Između ostalog, ravnatelj Šantek izvijestio je  župana o projektima i programima katastarskih izmjera koje su provedene i koje su u planu provedbe na području gradova Sisak, Novska, Popovača, Kutina, Petrinja i Glina te općina na području Sisačko moslavačke županije. Dogovorena je daljnja suradnja i razgovori koje je potrebno obaviti sa ostalim gradonačelnicima i načelnicima.

baner monitor 728x90

Uz ravnatelja na sastanku su nazočili: pročelnica Područnog ureda za katastar Sisak mr. sc. Marina Pešun, dipl. ing. geod., voditelj odjela za katastarske programe i geodetske poslove Ozren Šukalić, univ. spec. geod. i voditelj odjela za katastar nekretnina Jozo Katić, univ. spec. geod.

Srodne teme Plenković u prostorijama DGU-a pustio u primjenu elektroničko izdavanje katastarskih javnih isprava putem web aplikacije „ONE STOP SHOP“.

Foto: DGU

 

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here