SISAK Predstavljen projekt „Centar za ljevarstvo – SIMET“

254

Na Metalurškom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u Sisku danas, 20. ožujka, je predstavljen projekt „Centar za ljevarstvo – SIMET“.

Fakultet osnivanjem Centra za ljevarstvo – SIMET želi ojačati kapacitete za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI), poboljšati kompetencije nastavnog osoblja i studenata te pozicionirati Fakultet i općenito metalurški i metaloprerađivački sektor u smislu prepoznavanja i aktiviranja njegovog IRI potencijala. Svrha osnivanja Centra je umrežiti relevantne dionike kao ciljanu skupinu i omogućiti prijenos znanja i vještina, a sve u funkciji istraživanja u razvoju materijala i tehnologija prema potencijalnim korisnicima (primarno nastavnom osoblju i studentima) te prema korisnicima iz proizvodnog sektora kroz dizajniranje inovativnih materijala prema zahtjevima tržišta te stvaranjem konačnog proizvoda, zatim razvoju proizvoda primjenom specifičnih tehnologija (CAD/CAE tehnologija), računalno podržanom projektiranju procesa razvoja proizvoda i konstrukcije pripreme proizvodnje, ali i kroz cjeloživotno učenje namijenjeno studentima, stručnjacima iz gospodarstva itd. Provedba projekta rezultirat će adaptacijom, opremanjem i stavljanjem u funkciju Centra za ljevarstvo – SIMET koji se nalazi u sklopu Metalurškog fakulteta Sisak.

Projekt vrijedan 40,4 milijna kuna u potpunosti je financiran EU sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020”, a partner na projektu je Sisačko-moslavačka županija.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here