SMŽ Javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“

Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja potencijala

123

Na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR – subvencija kredita, Odluke o objavi Javnog poziva za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“ i Ugovora o poslovnoj suradnji s HBOR-om župan Sisačko-moslavačke županije raspisuje Javni poziv za prijavu projekata poduzetnika u okviru programa „HBOR – subvencija kredita“.

  1. KORISNICI

Korisnici kredita na temelju Odluke o provođenju programa „HBOR– subvencijakredita“ (dalje u tekstu: Program) su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva: trgovačka društva, obrti, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, OPG-ovi, zadruge i profitne ustanove, koji ulažu na području Sisačko – moslavačke županije, neovisnoo sjedištu odnosno prebivalištu (dalje u tekstu: Korisnik kredita).

Pravo na korištenje sredstava subvencije kamate na poduzetnički kredit ima Korisnik kredita kojem su odobrena kreditna sredstva u okviru programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak(dalje u tekstu: HBOR): – Poduzetništvo mladih, žena i početnika – Investicije privatnog sektora – Obrtna sredstva. Navedeni programi kreditiranja HBOR-a priloženi su ovom Javnom pozivu i čine njegov sastavni dio.

  1. UVJETI KREDITA I SUBVENCIJE

Uvjeti kredita definirani su u priloženim programima kreditiranja HBOR-a. Sisačko-moslavačka županija će Korisniku kredita subvencionirati kamatnu stopuuvisini od 1,00 postotnog poena. Potencijal za subvenciju Sisačko – moslavačke županije po navedenim programima utvrđenje iznosom od 1.500.000,00 kuna. Subvencije će se odobravati po odobrenim kreditima poduzetnicima do iskorištenja potencijala. Plasmani kreditnih sredstava poduzetnicima obavljat će se putem HBOR-aili putem poslovnih banaka s kojima će Sisačko-moslavačka županija zaključiti Ugovor oposlovnoj suradnji.

  1. ODOBRENJE SUBVENCIJE

Odluku o dodjeli subvencije pojedinom poduzetničkom projektu donosi Povjerenstvo za provedbu programa „HBOR- subvencija kredita“ nakon odobrenja poduzetničkog kreditau HBOR-u odnosno poslovnoj banci, a temeljem zahtjeva za dodjelu subvencije kamatazapoduzetnički kredit s obrazloženjem kojeg dostavlja HBOR odnosno poslovna banka. Podonošenju odluke od strane Povjerenstva i dostave Odluke HBOR-u odnosno poslovnoj banci, kreditor sklapa s korisnikom kredita ugovor o kreditu.

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE UZ ZAHTJEV ZA KREDIT

Popis dokumentacije definiran je u priloženim programima HBOR-a.

  1. PREDAJA ZAHTJEVA ZA KREDIT

Zahtjev za kredit podnosi se na propisanom obrascu HBOR-a ili poslovne banke sasvompotrebnom dokumentacijom na adrese HBOR-a odnosno poslovne banke, kako je definiranou priloženim programima HBOR-a. 6. INFORMACIJE Informacije, pregled detaljnih uvjeta kredita, obrasci zahtjeva te ostali obrasci koji sepopunjavaju uz obrazac zahtjeva za kredit, mogu se naći na sljedećim linkovima:

HBOR-a:
https://www.hbor.hr/kreditni_program/poduzetnistvo-mladih-zena-i-pocetnika/ https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-privatnog-sektora/ https://www.hbor.hr/kreditni_program/obrtna-sredstva/

Sisačko – moslavačke županije: www.smz.hr

Također zainteresirani poduzetnici mogu se javiti i:

HBOR-u na broj telefona 0800 8007 Kontakt centar,

e-mail [email protected]

Sisačko – moslavačkoj županiji, Upravnom odjelu za gospodarstvo, investicije, razvojneprojekte i fondove EU, e- mail: [email protected]

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime