SMŽ U posljednja 24 sata čak šest požara na otvorenom

Kazne za izazivanje požara su između 15 i 150 tisuća

156
Ilustracija

U protekla 24 sata na području naše Policijske uprave, prijavljeno je šest požara na otvorenim prostorima i to po dva na području Siska i Sunje te po jedan na području Gline i Hrvatske Kostajnice. Požari su izbili kao posljedica nekontroliranog spaljivanja trave, niskog raslinja i korova, a u pet požara nije nastala materijalna šteta, navode iz Policijske uprave sisačko-moslavačke.

Za izdvojiti je požar na sisačkom području u mjestu Greda, gdje je oko 11 sati, u dvorištu 54-godišnjak spaljivao piljevinu i korov drveta kojom prilikom je uslijed vjetra došlo do nekontroliranog širenja požara koji se proširio na drveni sjenik i zahvatio improvizirani drveni krov. Tom prilikom drvena konstrukcija i radni stroj su djelomično izgorjeli dok je oko 15 metara ogrjevnog drveta u potpunosti izgorjelo. Požar su ugasili pripadnici JVP grada Siska i DVD Greda, a materijalne šteta se procjenjuje na oko 25.000 kuna. Zbog počinjenog prekršaja sukladno Zakonu o zaštiti od požara, protiv 54-godišnjaka slijedi obavijest o počinjenom prekršaju nadležnom inspektoratu.

Ovom prilikom upozoravamo građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote. Osim direktne materijalne štete prouzročene požarom, gašenje iziskuje angažiranje dodatnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava, stoga je nužno upozoriti na odgovorno ponašanje.

Također pozivamo građane na dosljedno poduzimanje propisanih sigurnosnih mjera prilikom spaljivanja na otvorenom prostoru te na poštivanje odluke lokalne samouprave (županijske, gradske ili općinske) o spaljivanju korova, trave i drugog otpada biljnog porijekla, kojom su propisani uvjeti za spaljivanje.
Apeliramo na građane da posebnu pozornost obrate na moguću pojavu izbijanja otvorene vatre u njihovoj okolini te na osobe koje bi se s tim mogle dovesti u vezu, kao i da saznanja o tome odmah dojave policiji na broj 192 ili Službi za hitne slučajeve na broj 112.

Iz policije posebno podsjećaju na sljedeće:
– spaljivanje korova i biljnog otpada potrebno je obavljati na za to predviđenim mjestima i u određeno vrijeme, sukladno odredbama Zakona o šumama i Odlukama o spaljivanju korova i biljnog otpada koju donose gradovi, općine ili županije;
– mjesto na kojem se pali vatra ili se spaljuju grane i ostali biljni otpad mora biti dovoljno udaljeno od objekata, krošanja stabala, kao i od električnih vodova i njihovih stupova da ih plamen ili prelijetanje iskri ne mogu zahvatiti;
– tlo na kojem se loži vatra ili se spaljuje granje i otpaci mora biti očišćeno od trave i drugog gorivog materijala te je mjesto spaljivanja potrebno izolirati ili na drugi način očistiti sigurnosni pojas u širini najmanje 5 metara;
– spaljivanju granja i otpadaka moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru, a uz sebe trebaju imati sredstva i opremu za početno gašenje požara. Osoba koja je naložila vatru dužna ju je ugasiti i tek kad je vatra potpuno ugašena, a to se utvrđuje prebacivanjem pepela i polijeva­njem vodom, smije napustiti to mjesto;
– zabranjeno je spaljivanje korova i loženja vatre na otvorenom prostoru za vrijeme vjetra i noću;
– zabranjeno je u šumi i na udaljenosti 200 metara od šume spaljivati suhu travu, korov i druge tvari, kao i ložiti otvorenu vatru bez odobrenja pravne osobe koja gospodari šumom i šumskim zemljištem;
– ako osoba koja spaljuje korov i loži vatru na otvorenom prostoru ne može donijeti sigurnu procjenu može li tom vatrom ugroziti druge površine i objekte, dužna je obavijestiti najbližu vatrogasnu udrugu ili javnu vatrogasnu postrojbu, neposredno ili putem telefona, najmanje tri sata prije spaljivanja.

– Temeljem Zakona o zaštiti od požara, za fizičku osobu koja izazove požar propisana je novčana kazna od 15.000 do 150.000 kuna ili kazna zatvora do 60 dana. Istim je Zakonom propisano da će se osoba koja izazove požar iz nehaja, što je najčešći slučaj kod požara otvorenih prostora, kazniti za prekršaj novčanom kaznom od dvije do 15.000 tisuća kuna, objavljeno je na stranicama PU sisačko-moslavačke.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime