Uskoro rekonstrukcija zgrade gradskog kupališta i izgradnja sportsko-rekreacijske zgrade

399

U okviru provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi“, čija je ukupna vrijednost 1.999.087,50 kuna, danas je u Maloj vijećnici Grada Petrinje potpisan Ugovor o uslugama izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade gradskog kupališta i izgradnju sportsko-rekreacijske zgrade sa pratećim sadržajem i pješačkim mostom te izrada troškovnika radova.

Ugovor su u ime Grada Petrinje potpisali Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje i Mate Žagar, direktor tvrtke Arhingtrade d.o.o. iz Zagreba.

Lijeva i desna obala naše Petrinjčice su sadržajno gledajući jedan prekrasan dnevni boravak grada Petrinje u kojem želimo građanima pružiti mjesto za odmor i sadržaje koji bi napravili nadgradnju života i određen standard. Znamo da je život uz rijeku prekrasan, znamo da su mnoge udruge angažirane i da se danas-sutra trebamo razvijati na samoj Kupi i da je naš projekt “Grad na Kupi” dobrodošao kao pozicija grada jer gledajući da u budućnosti mislimo spojiti Zrinsku i Hrastovačku goru sa sadržajem na Kupi i s gradom Petrinjom, to može biti jedna od kvalitetnih, prirodnih pojava. Moramo koristiti prirodu i čuvati je i prirodi se okrenuti kako bi čovjek kroz taj pristup dolaska u grad dao nadgradnju života i standarda. Turistička grana i atraktivne prirodne ljepote mogu biti i gospodarska grana. Zahvaljujem se tvrtki Arhingtrade i vama svima koji ćete preuzeti odgovornost za izgled i naš ljepši grad. Želim vam da što prije napravite projekte, da sadržajno napravite ono što prostor i zahtjeva, da imamo u njemu sve”, poručio je gradonačelnik.

Vlasta Vuglec, voditeljica projekta i privremena pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine, rekla je više o fazi u kojoj se projekt trenutno nalazi: „Za navedeni projekt izgrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola, a dio imovinsko – pravnih odnosa je riješen s Hrvatskim vodama, prethodi rješavanje imovinsko – pravih odnosa s RH.„

Projekt „Grad na Kupi“ nalazi se u Intervencijskom planu Grada Petrinje, vrijednost ugovora je 218.750,00 sa PDV-om, od čega 85% je financirano iz EU fondova a 15% financira Grad Petrinja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here