IZRAVNI PRIJENOS 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

3080

U petrinjskoj Gradskoj vijećnici  u tijeku je 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje, dnevni red sjednice nalazi se u nastavku:

D N E V N I    R E D

 1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Grada Petrinje.

– izvješćuje: predstavnik izrađivača (KONTROL BIRO d.o.o. Zagreb)

 1. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Statuta PUO Hrvatski dom Petrinja.

– izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite na području Grada

Petrinje za 2017. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za pripremu i provedbu postupka davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Petrinje.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o produljenju trajanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na

području Grada Petrinje.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 1. Prijedlog Izvješća o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za razdoblje 01.01. – 30.06.2018. godine.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu   potraživanja

 1. Prijedlog Odluke o određivanju deficitarnih zanimanja.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018. godinu.

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa provedbe za projekt “Grad na Kupi” (KK.08.2.1.03.0018).
VEZANE VIJESTI
Viva la musica - godišnji koncert HPD-a Slavulj Petrinja

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa gradnje za projekt unapređenja infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece (KK.08.2.1.06.0005).

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa izrade projektne dokumentacije za projekt “Povijesno – kulturna revitalizacija Grada Petrinje POVIK za PETrinju za 2018. godinu” (KK.06.1.1.01.0071).

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Programa izrade projektne dokumentacije za projekt “Grad na Kupi” za 2018. godinu (KK.08.2.1.03.0018).

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog II. Izmjena Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grad Petrinje za 2018. godinu komunalnog trgovačkog društva “Privrede” d.o.o. Petrinja.

–  izvješćuje: Zoran Zechner, direktor

 1. Prijedlog II. Izmjene Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2018. godini komunalnog trgovačkog društva “Komunalac Petrinja” d.o.o.

–  izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor

 1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana Javne

ustanove Petrinjske razvojne agencije (PETRA) za 2018. godinu.

– izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica

 1. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana “Poslovne zone” d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
VEZANE VIJESTI
Program obilježavanja 27. obljetnice ustrojstva 2. gardijske brigade Gromovi nastavljen u Sisku

– izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa rada i financijskog plana JU “Centra za šljivu i kesten” Donja Bačuga za 2018. godinu.

– izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Financijskog plana Turističke zajednice Grada Petrinje za 2018. godinu.

– izvješćuje: Ivanka Držaj, direktorica

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana POU Hrvatski dom Petrinja za 2018.

godinu.

– izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2018. godinu.

– izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik VP– ravnatelj ustanove

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2018. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2018. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2018. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za komunalne djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava Proračuna za 2018. godinu sa Planom održavanja nerazvrstanih cesta i nogostupa Grada Petrinje u 2018. godini.
VEZANE VIJESTI
Petrinjčica i Đeram predstavljaju Petrinju u Poljskoj

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 1. Prijedlog Izmjene Programa utroška sredstava doprinosa za šume.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

potraživanja

 1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

potraživanja

 1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Petrinje.

– izvješćuje: Petar Ćosić, u ime predlagatelja (MOST nezavisnih lista)

 1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Petrinje.

– izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i

imovinsko – pravne poslove

 1. Prijedlog Odluke o određivanju imena ulica i trgova u Gradu Petrinji.

– izvješćuje: Petar Ćosić, predsjednik Odbora za imenovanje ulica i trgova

 1. Prijedlog Odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj.

– izvješćuje: Zoran Zechner, direktor

 1. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi (k.o. Mošćenica).

– izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i

imovinsko – pravne poslove

 1. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju Grada Petrinje kod HPB d.d. za financiranje projekta iz IP-a – Razvoj male (komunalno – prometne) infrastrukture.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

potraživanja

Loading...

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here