Marketing

CJENIK USLUGA od 21. lipnja 2017.g.

CIJENA PO JEDNOM EMITIRANJU REKLAMNE PORUKE

10 sekundi = 50,00 kn plus PDV

15 sekundi = 60,00 kn plus PDV

20 sekundi = 70,00 kn plus PDV

25 sekundi = 80,00 kn plus PDV

30 sekundi = 90,00 kn plus PDV

35 sekundi = 100,00 kn plus PDV

40 sekundi = 110,00 kn plus PDV

45 sekundi = 120,00 kn plus PDV

50 sekundi = 130,00 kn plus PDV

55 sekundi = 140,00 kn plus PDV

60 sekundi = 150,00 kn plus PDV

– objava u definiranom satu: dodatno 10% cijene emitiranja

– prvi/posljednji spot u bloku dodatno 10% cijene emitiranja

– smo jedan spot: dodatno 50% cijene emitiranja

KOLIČINSKI POPUSTI ZA REKLAMNE PORUKE

30 – 60 emitiranja

10%

61 – 90 emitiranja

15%

91-120 emitiranja

20%

Agencijski rabat

20%

PRODUKCIJA

Izrada spota – 1 glas

800 kn

Izrada spota – 2 glasa

1200 kn

Čitana poruka

200 kn

Dorada spota

200 kn

Otkup autorskih prava

500 kn

Uz reklame spotove koji su izrađeni u produkciji drugih medijskih kuća, obavezno dostaviti vjerodostojan dokument o vlasništvu nad autorskim pravima za sva djela korištena u produkciji te radio reklame.

Radio Banovina ne odgovara za sadržaj naručene reklamne usluge koju emiti

Pravo na konačno oblikovanje teksta zadržava Radio Banovina.

OSTALE USLUGE

Emisija do 15 minuta (iz studija)

1000 kn

Emisija do 30 minuta (iz studija)

1800 kn

Emisija do 60 minuta (iz studija)

2800 kn

Prijenos sa terena do 30 minuta

6000 kn

Prijenos sa terena do 60 minuta

8000 kn

Snimanje na terenu i priprema priloga do 5 min

2500 kn

Snimanje na terenu i emitiranje do 60 minuta

5000 kn

Nagradna igra – kviz znanja (do 5 minuta)

500 kn

ZABAVNI PROGRAM I OGLASI

Glazbena želja

12 kn

Glazbena želja (XXL)

20 kn

Uvod (za želje)

100 kn

Oglas (za građanstvo) do 15 sekundi

8 kn

Oglas (za pravne osobe) do 15 sekundi

30 kn

Blagdanska čestitka do 15 sekundi

50 kn

PLAĆANJE I OPĆI UVJETI SURADNJE

– Plaćanje avansno po ponudi

– Nakon potvrde o uplati slijedi realizacija dogovorene usluge

Na sve navedene cijene dodaje se zakonom propisana stopa PDV-a

Cjenik je u primjeni od 21. lipnja 2017. godine.

DIREKTOR: Nikola Maričković, mob: 098 817 – 623

e-mail: direktor@radio-banovina.hr

tel: 044/ 883 – 600 01/5790 385, fax: 01/5790 386

IBAN: 0224070001188010912