Cjenik usluga

Reklamne poruke

TERMIN 10 “ 15 “ 20 “ 25 “ 30 “ 35 “ 40 “ 45 “ 50″ 55 “ 60 “
06:00-22:00h 50 kn 60 kn 70 kn 80 kn 90 kn 100 kn 110 kn 120 kn 130 kn 140 kn 150 kn
22:00-06:00h 20 kn 25 kn 30 kn 35 kn 40 kn 45 kn 50 kn 55 kn 60 kn 65 kn 70 kn
  • prekoračenje dužine formata: 1 sec = 3 kn
  • co. branding: +20% cijene emitiranja
  • pozicioniranje
   • objava u definiranom satu: 10% cijene emitiranja
   • prvi/posljednji spot u bloku 10% cijene emitiranja
   • samo jedan spot: 30% cijene emitiranja

Popusti

30 – 60 emitiranja 5 %
61 – 90 emitiranja 10 %
91 – 120 emitiranja 15 %
121 i više 20 %

Produkcija

Izrada spota – 1 glas 800 kn
Izrada spota – 2 glasa 1.200 kn
Čitana poruka 200 kn
Dorada spota 200 kn
Otkup autorskih prava 500 kn
Najam studija (1h) 500 kn
Snimka programa do 1 h 200 kn
Pokroviteljstvo emisije 720 kn

Izrada čitane poruke je obvezna, posebni uvjeti vrijede za kontinuirane suradnje.
Uz reklame spotove koji su izrađeni u produkciji drugih medijskih kuća, obavezno dostaviti
vjerodostojan dokument o vlasništvu nad autorskim pravima za sva djela korištena u produkciji te radio
reklame.

Radio Banovina ne odgovara za sadržaj naručene reklamne usluge koju emitira u svom
programu.

Pravo na konačno oblikovanje teksta zadržava Radio Banovina.

Medijsko pokroviteljstvo umanjuje konačnu cijenu usluge za 50%

Emisije

Emisija do 15 minuta ( iz studia ) 1000 kn
Emisija do 30 minuta ( iz studia ) 1.800 kn
Emisija do 60 minuta ( iz studia ) 2.800 kn
Prijenos sa terena do 30 minuta 6.000 kn
Prijenos sa terena do 60 minuta 8.000 kn
Snimanje na terenu i emitiranje do 30 minuta 4.000 kn
Snimanje na terenu i emitiranje do 60 minuta 5.000 kn
Nagradna igra – Kviz znanja ( do 5 minuta ) 500 kn

Ostalo

Glazbena želja 12 kn
Glazbena želja ( XXL ) 20 kn
Uvod ( za želje ) 100 kn
Oglas ( za građanstvo ) do 15 sekundi 8 kn
Oglas ( za pravne osobe ) do 15 sekundi 30 kn
Blagdanska čestitka do 15 sekundi 50 kn
 • Plaćanje avansno po ponudi
 • Nakon potvrde o uplati slijedi realizacija dogovorene usluge
 • Na sve navedene cijene dodaje se zakonom propisana stopa PDV-a
 • Žiro račun: 2407000-1188010912, IBAN: HR0224070001188010912, 
 • BIC: OTPVHR2X