IZRAVNI PRIJENOS 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

1679

U Velikoj vijećnici Gradske uprave u 9.00 sati započela je 25. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje. 

Dnevni red

01. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 23. i 24. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća.

02. Aktualni sat.

03. Razrješenje prvog potpredsjednika Gradskog vijeća.

–  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

04. Izbor prvog potpredsjednika Gradskog vijeća.

–  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

05. Razrješenje drugog potpredsjednika Gradskog vijeća.

–  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

06. Izbor drugog potpredsjednika Gradskog vijeća.

–  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

07. Izbor predsjednika i članova Odbora za hrvatske branitelje Domovinskog rata i udruge

proistekle iz Domovinskog rata.

–  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

08. Izbor člana Odbora za financije i proračun.

–  izvješćuje:  Nenad Gavranović, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja

09. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka prodaje nekretnina  u vlasništvu Grada Petrinje

i objavi javnog natječaja.

– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

imovinu

10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i

ruralnog razvoja.

– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

imovinu

 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Petrinje.

– izvješćuje: Inoslav Brkić, predsjednik Odbora za dodjelu javnih priznanja

12.  Prijedlog Odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad osnovnim školama u Gradu

Petrinji.

– izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

13. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Statut Gradske knjižnice i čitaonice

Petrinja.

– izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

14. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana zaštite od požara Grada Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

15. Informacija o pokretanju postupka izmjene Odluke o komunalnoj naknadi.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

16. Prijedlog Pravilnika o odori komunalnog redara.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

17. Informacija o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora i vijeća gradskih

četvrti Grada Petrinje.

– izvješćuje: Mihael Jurić, predsjednik Odbora za mjesnu samoupravu

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here