Na mjestu klizišta koje se nalazi u Vinogradskoj ulici u Kutini, nasuprot k.b. 255 uz prometnicu, a koje je i dalje aktivno, zbog sigurnosti odvijanja prometa postavljena je zaštitna ograda dužine 18 m i vertikalna prometna signalizacija koja upozorava vozače.
U tijeku je postupak prospekcije klizišta, a u pripremi su istraživanja nakon kojih će Grad Kutina poduzeti daljnje korake u smjeru sanacije navedenog klizišta kako bi se osiguralo nesmetano odvijanje prometa.
Upravni odjel za komunalni sustav kontinuirano prati situaciju.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here