MUP se rješava vozila, možete ih kupiti već za tisuću kuna!

6731

Temeljem članka 61. „Zakona o policijskim poslovima i ovlastima“ i Rješenja ministra Ministarstva unutarnjih poslova RH objavljen je Javni poziv o prodaji motornih vozila putem javnog nadmetanja.

Vozila se mogu razgledati 12. i 13. prosinca 2019. godine u vremenu od 9 do 14 sati i 14. prosinca 2019. godine u vremenu od 10 do 13 sati na adresi u Jastrebarskom, Ulica Zrinskih i Frankopana bb.

Javno nadmetanje održat će se u Jastrebarskom na adresi Ulica Zrinskih i Frankopana b.b., dana 20. prosinca 2019. godine s početkom u 10 sati.

Više o pravilima nadmetanja kao i modelima vozila niže u članku:

Priopćenje PU zagrebačke

Za dijelove odnosno bez prava na registraciju prodaju se niže navedena motorna vozila:

 

 

 1. Vozila se mogu razgledati 12. i 13.12.2019. godine u vremenu od 9 do 14 sati i 14.12.2019 godine u vremenu od 10 do 13 sati na adresi u Jastrebarskom, Ulica Zrinskih i Frankopana bb.
 2. Zainteresirane osobe obvezne su na ime jamčevine za svako vozilo za koje se namjeravaju nadmetati, na račun Državnog proračuna IBAN:1210010051863000160, pozivom na broj HR63 9725-19982-22888, uz naznaku rednog broja vozila, uplatiti iznos od 10% od njegove početne cijene najkasnije s danom 16.12.2019. godine.
 3. Kupcu s najvišom ponuđenom cijenom za određeno vozilo jamčevina se uračunava u ukupnu cijenu, a ostalim uplatiteljima se vraća na dostavljene račune.
 4. Rok za plaćanje izlicitirane cijene vozila je najkasnije 3 dana od dana preuzimanja računa za plaćanje. U slučaju prekoračenja navedenog roka, kupac gubi pravo na povrat jamčevine.
 5. Kupac je dužan kupljeno vozilo preuzeti u roku od 3 dana od dana plaćanja računa te prilikom preuzimanja vozila dostaviti na uvid potvrdu o izvršenom plaćanju računa.
 6. Ako kupac plaćeno vozilo ne preuzme u navedenom roku, obvezan je od isteka roka preuzimanja do zaključno s danom njegova preuzimanja, platiti ležarinu u iznosu od 50 kn (s PDV-om) po danu.
 7. Fizička osoba dužna je na javno nadmetanje donijeti potvrdu o uplaćenoj jamčevini i svoju važeću osobnu ispravu s fotografijom (osobnu iskaznicu ili putovnicu). Opunomoćenik fizičke osobe je pored potvrde o uplati jamčevine i svoje osobne isprave, dužan donijeti i po javnom bilježniku ovjerenu specijalnu punomoć fizičke osobe za javno nadmetanje.
 8. Osoba koja zastupa pravnu osobu, dužna je na javno nadmetanje donijeti potvrdu o uplaćenoj jamčevini, svoju važeću osobnu ispravu s fotografijom (osobnu iskaznicu ili putovnicu), kao i važeći pisani dokument (izvadak iz sudskog, obrtnog registra i sl.) da je njen ovlašteni zastupnik.
 9. Opunomoćenik pravne osobe dužan je donijeti potvrdu o uplaćenoj jamčevini, svoju važeću osobnu ispravu, izvadak o registraciji pravne osobe ili obrta kojeg zastupa, kao i po javnom bilježniku ovjerenu specijalnu punomoć ovlaštenog zastupnika pravne osobe ili vlasnika obrta za javno nadmetanje.
 10. Prodaja vozila odvija se po načelu „viđeno – kupljeno“, bez prava na naknadne prigovore.
 11. Javno nadmetanje održat će se u Jastrebarskom na adresi Ulica Zrinskih i Frankopana b.b., dana 20.12.2019. godine s početkom u 10 sati.
 12. Dodatne obavijesti mogu se dobiti radnim danima od 8 do 16 sati na tel. 01/4563-544.
VEZANE VIJESTI
Liječnici u 2019. MUP-u prijavili 9967 pacijenata

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here