Na mala vrata proglašen kraj pandemije u Hrvatskoj

2394

U srijedu, 25. svibnja je u tiskanom izdanju “Narodnih novina” objavljen kraj pandemije.

Ministar zdravstva Vili Beroš je u dokumentu potpisanom 19. svibnja oglasio:

“Na temelju članka 47. stavka 2. točke 6. i 12. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20 i 143/21), na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ministar zdravstva donosi

ODLUKU

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O POSEBNIM SIGURNOSNIM MJERAMA U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU I SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI RADI ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZE I PRIJENOSA TE SUZBIJANJA BOLESTI COVID-19

Radi bitno izmijenjenih okolnosti prestaje važiti Odluka o posebnim sigurnosnim mjerama u zdravstvenom sustavu i sustavu socijalne skrbi radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 (“Narodne novine”, broj 44/22).

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u “Narodnim novinama”.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_58_839.html

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime