Porez na kuće za odmor u Petrinji smanjen za trećinu

Na izvanrednoj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje vijećnici donijeli Odluku o lokalnim porezima

Na 32. sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje donesena je Odluka o lokalnim porezima.

Na Dnevnom redu 32. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća Grada Petrinje našla se samo jedna točka: Prijedlog Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje. Grad ostvaruje prihode od nekih poreza, a rok za donošenje Odluke je 15. prosinca te bi u suprotnom Grad Petrinja ostao bez ovih prihoda, pojasnila je pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja Ivana Kordić: „Poslove odrađuje Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava, i za poslove koje odrađuje Ministarstvo financija, odnosno Porezna uprava pripada 5% naknada za naplaćene prihode sa osnove ovih poreza. Što se tiče same Odluke, ona je koncipirana tako da su u njoj uvršteni sljedeći porezi: prirez poreza na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor te porez na korištenje javnih površina.”

Željko Tonković podnio je izvješće sa sjednice Odbora za financije i proračun Grada Petrinje: „Nakon rasprave primljeno je na znanje da je greškom u dokumentaciji bilo 3% poreza na potrošnju, da je to 2% i taj dio nije bio sporan. Što se tiče poreza na kuće za odmor, na prijedlog Odbor jednoglasna je odluka i prijedlog da to bude 5 kn/m2.“

Prije sjednice Gradskog vijeća porez na kuće za odmor iznosio je 15 kuna po četvornom metru i upravo je prijedlog nove cijene izazvao najveću raspravu. Predsjednik Gradskog vijeća Grada Petrinje Nenad Radošević predložio je novu cijenu poreza na kuće za odmor 10 kn/m2: „Ne razmišljamo mi tu o nekim kućama kao što su vikendice u bogatim turističkim mjestima i premda postoji stopa koja je određena kao porez na kuće za odmor u iznosu od 15 kuna koja je do sada bila, razgovarali smo ovdje s političkim akterima i s gradonačelnikom. Usuglasili smo određeni stav da idemo s prijedlogom da se porez smanji i da iznosi 10 kuna po četvornom metru. To bi bilo značajno smanjenje i time bi se naročito izašlo u susret onim građanima koji ne žive zarađujući na tim kućama za odmor.“

Svoje mišljenje dao je i gradonačelnik Darinko Dumbović: „Smatrao sam da sve ono što trebamo napraviti prema građanima koji u svom životu rade nadgradnju s kućom za odmor, da ona definitivno ne može biti po minimalnim uvjetima, jer ti isti minimalni uvjeti od tih istih objekata zahtjevaju maksimalnu angažiranost komunalne infrastrukture. Bilo bi najbolje kada bismo to mogli dati besplatno i da imamo takav standard. Međutim, mi kao Grad smo rekli da ne možemo imati bilo kakvu vikendicu i moramo znati da naplaćujemo oko 300.000 kuna. Kada bismo gledali koliko je komunalne infrastrukture došlo do tih istih vikendica, oslobodili smo građane grada Petrinje 10 milijuna i više kuna.“

Samim time, Dumbović je izrazio stav da se treba pronaći zlatna sredina: „Nisam za to da idemo odmah na pet kuna već da nađemo primjerenu mjeru, a to je 10 kuna. Kroz ovo što smo napravili kroz infrastrukturu i što mi moramo dati komunalnih sredstava za te iste objekte, to je pet puta više.“

Predsjednik petrinjskog ogranka HDZ-a Mihael Jurić iznio je stav svoje stranke: „Možemo pozdraviti smanjenje, ali naš je prijedlog da to bude sedam kuna. Smatramo da ima interesa za atraktivna turistička područja za izgradnju kuće za odmor. Smanjenjem poreza potakli bi se oni investitori koji bi došli ovdje i mi bismo kao Gradsko vijeće dali poruku svim investitorima i bili servis svima onima koji bi htjeli uložiti i graditi na našem području.“

Luca Gašpar Šako iz MOST-a Nezavisnih lista pitala je što će biti s naslijeđenim nekretninama: „Ako je mlada obitelj zbog nemogućnosti zapošljavanja u Petrinji otišla iz ovog grada, u međuvremenu su roditelji su umrli, oni su nasljedili kuću i sad se ta kuća vodi kao kuća za odmor. Ona je obnovljena u poslijeratnoj obnovi i sad ja vas pitam kako mislite potaknuti tu mladu obitelj da se vrati u ovaj grad, a kamoli uloži nešto u njega sa tih 15 kuna. Smatram da je maksimalni iznos da biste bilo koga potaknuli da se vrati ili uloži u ovaj grad pet kuna.“

Nakon rasprave, prihvaćen je amandman po kojemu je visina poreza na kuću za odmor u Petrinji 10 kuna po četvornom metru, dok su ostali prijedlozi odbijeni. Također, nije prihvaćen ni prijedlog da se porez na potrošnju smanji sa 2% na 1%.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here