Predavanje “Zajedno za rijeku Savu”

272

Zanima li Vas kakvo je stanje rijeke Save? Koje su najveće prijetnje rijeci i kako je zaštiti? Znate li da je Sava kod Hrušćice dio Europske ekološke mreže? Po čemu je baš taj dio Save poseban? Što je to uopće Natura 2000? Želite li se i Vi uključiti u projekt praćenja stanja rijeke Save? Znate li koje ptice najviše obitavaju na Savi i po čemu se posebne? Što su to meandri i kako nastaju sprudovi?

Odgovore na ova i slična pitanja možete saznati na predavanju pod nazivom „Zajedno za rijeku Savu“ koje će biti održano u organizaciji Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije u utorak 21.8.2018 od 20:00 sati u društvenom domu u Novakima Oborovskim, Posavska ulica 40, Općina Rugvica.

Predavanje će se održati u sklopu projekta „Zajedno za rijeku Savu“ koji se provodi s ciljem povećanje svijest ljudi o vrijednosti rijeke Save, a naročito prirodnih riječnih fenomena poput meandara i sprudova. Partner u provedbi projekta je Ekološko etnološko rekreacijska udruga ljubitelja Save – „Savski lađari“ iz Rugvice.

Ukupna vrijednost projekta je 9985 EUR. Organizacija „Parkovi Dinarida – Mreža zaštićenih područja Dinarida“ sufinancira projekt sa 70% sredstava, dok 30 % osigurava Javna ustanova Zeleni prsten.

Foto: JU Zeleni prsten Zagrebačke županije

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here