Sisačka Opća bolnica traži novog ravnatelja

Prijave se zaprimaju do 23. svibnja

294
Arhiva Radio Banovine

Temeljem članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („N.N.“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („N.N.“ br. 100/18 i 125/19), članka 22., 23. i 24. Statuta Opće bolnice «Dr. Ivo Pedišić» Sisak, Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Odluke o IV. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak , Odluke o V. izmjenama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak ,  Odluke o VI. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i Odluke Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak  od 24. travnja 2020., Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak raspisala je javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja, odnosno ravnateljice Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 23. svibnja, a ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja treba dostaviti na adresu: Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Sisak, J. J. Strossmayera 59 s naznakom “Natječaj za imenovanje ravnatelja – ne otvaraj”.

Kandidat mora biti punoljetan, zdravstveno sposoban za obavljanje poslova traženog radnog mjesta i hrvatski državljanin.

Također, mora imati završen preddiplomski i diplomski sveučiilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i najmanje pet godina radnog iskustva u struci.
Ravnatelj sisačke Opće bolnice imenuje se na mandat u trajanju od četiri godine.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here