SISAK: Potpisan dodatak Ugovoru o sufinanciranju autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika

Županija će uložiti ukupan iznos od 330.000 kuna za sufinanciranje prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama...

U Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku, sa predstavnicima općina Hrvatska Dubica, Sunja, Lekenik i Martinska Ves, župan Ivo Žinić potpisao je III. dodatak Ugovoru o sufinanciranju autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na nerentabilnim autobusnim linijama na području Sisačko-moslavačke županije.

Županija će uložiti ukupan iznos od 330.000 kuna za sufinanciranje prijevoza putnika na tim autobusnim linijama, istaknuo je sisačko-moslavački župan Ivo Žinić.

“Ove godine ponovno ćemo potpisati sljedeće dodatke Ugovora o sufinanciranju autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika sa općinom Hrvatska Dubica i Sunja za liniju Sisak-Sunja-Hrvatska Dubica-Sunja-Sisak ukupne vrijednosti 180.000 kuna, zatim sa općinom Lekenik za liniju Sisak-Stari Farkašić-Sisak vrijednosti 80.000 kuna i sa općinom Martinska Ves za liniju Sisak-Martinska Ves-Mahovo-Lijeva Luka-Desni Dubrovčak-Lijeva Luka-Mahovo-Martinska Ves-Sisak ukupne vrijednosti 35.200 kuna. Ukupno je to 330.000 kuna koje ćemo u ovoj godini uložiti u sufinanciranje prijevoza putnika na ovim linijama. Ovo je otprilike 50 posto iznosa koje mi osiguravamo kao županija, a uz to općine osiguravaju isto otprilike 50 posto iz svog proračuna.”

Načelnik općine Lekenik, Ivica Perović, dodao je i kako su Hrvatske ceste napravile velike pomake na području Općine, odnosno na državnoj cesti D36, a ove godine slijedi nastavak projektiranja i ishođenja potrebne dokumentacije u svrhu boljeg povezivanja sa Zagrebačkom županijom slijedeće godine.

“Treba zahvaliti i Hrvatskim cestama koje su i na području moje općine napravili izuzetno velike pomake prošle godine i to na području državne ceste D36, Orleković-Staro Vratečko. Nastavak projektiranja i ishođenja potrebne dokumentacije slijedi ove godine, kako bismo iduće godine bili kvalitetno povezani sa Zagrebačkom županijom.” – zaključio je Perović.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here