SMŽ Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja

Rok za podnošenje prijedloga je 24. travnja

169

Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisuje Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije u 2023. godini.

1. Javna priznanja izraz su javne pohvale domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama
zaslužnim za gospodarski, društveni i kulturni razvoj Sisačko-moslavačke županije, te njezinu promidžbu u zemlji i svijetu. Dodjeljuju se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Sisačko-moslavačke županije koje pridonose ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije.

II. Javna priznanja dodjeljuju se kao:

a) proglašenje počasnim građaninom Sisačko-moslavačke županije,

b) Nagrada Sisačko-moslavačke županije.

III. Nagrada Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se kao:

a) Nagrada za životno djelo

b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije u proteklom
jednogodišnjem razdoblju.

IV. Kriterij za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije:

a) Počasnim građaninom Sisačko-moslavačke županije može se proglasiti građanin
Republike Hrvatske i strani državljanin koji je svojim djelovanjem znatno pridonio
promidžbi, značaju i ugledu Sisačko-moslavačke županije;

b) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim,
teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put
zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Sisačko-moslavačke županije;

c) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se
pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignute rezultate:

d) u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području

– za objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i
nagrađena ostvarenja

– kao uzornom stručnjaku i djelatniku, odnosno građaninu;

d) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije dodjeljuje se
pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom
jednogodišnjem razdoblju.

V. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

VI. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije mora sadržavati:
– ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište ustanove ili druge pravne
osobe koja se predlaže za dodjelu nagrade
– područje za koje se predlaže
– pisano obrazloženje prijedloga
– raspoloživu dokumentaciju kao dokaz za prijedlog.

VII. Rok za podnošenje prijedloga je 24. travnja 2023. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

VIII. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije
putem Upravnog odjela za poslove župana, Sisačko-moslavačka županija, Sisak, Rimska 28, u zatvorenoj omotnici s naznakom: ,PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE — NE OTVARATI“.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime