SMŽ potiče startupove u gaming industriji

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je 30. rujna 2020.

Arhiva Radio Banovine

Sisačko-moslavačka županija raspisala je Javni poziv za podnošenje zahtjeva po projektu “Poticanje startupova u gaming industriji” za 2020. godinu.

Financijska sredstva za provedbu ovog Projekta planirana su u Proračunu Sisačko- moslavačke županije za 2020. godinu u iznosu od 450 tisuća kuna.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora po ovom projektu su mikro i mali poduzetnici, obrti i trgovačka društva, sukladno zakonskoj definiciji, registrirani sa sjedištem i poslovanjem tvrtke u prostorima Poduzetničkog inkubatora PISMO Novska.

Namjena sredstava bespovratne potpore za:

– kupovinu novih strojeva/opreme i alata za obavljanje sufinanciranog projekta poduzetnika

– nabavka računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software)

– troškove neto plaće

Prihvatljivi troškovi po ovom projektu odnose se na 2020. i 2021. godinu.

Neprihvatljivi troškovi su:

– porez na dodanu vrijednost te ostale zakonom regulirane pristojbe

– troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski povezani subjekti i osobe s podnositeljem prijave

– nabava/najam vozila

– za sve namjene za koje je već ostvarena potpora od nekog drugog davatelja potpore

– ostali neprihvatljivi troškovi u skladu s uvjetima Projekta/Javnog poziva

Maksimalni iznos potpore koji se može dodijeliti po ovom Projektu je 35 tisuća kuna

Popunjeni obrazac zahtjeva SMŽ-STARTUP/20 i pripadajuća dokumentacija podnose se osobno u Pisarnicu ili preporučeno putem pošte Povjerenstvu za provedbu Javnog poziva po Projektu „Poticanje startupova u gaming industriji“ – 2020. godina putem Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj

Javni poziv  “Poticanje startupova u gaming industriji”- 2020.

– ne otvarati –

Rimska 28

44 000 SISAK

Rok za dostavu zahtjeva na ovaj Javni poziv je 30. rujna 2020.

Projekt, upute i obrasci za prijavitelje dostupni su na web stranici Sisačko-moslavačke županije pod poveznicom Natječaji.

Također, sve informacije se mogu dobiti i na broj telefona: 044 / 540-073.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here