SMŽ Uspješno završen projekt opremanja ordinacija primarne zdravstvene zaštite

Predstavljajući rezultate projekta župan Ivo Žinić čestitao je na izvrsno odrađenom poslu svima koji su sudjelovali u projektu

275

U Sisku je 31. srpnja održana završna konferencija projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“.

Kroz projekt, vrijedan ukupno gotovo 15 milijuna kuna, od čega je nešto više od 12 milijuna kuna bespovratnih sredstava EU, a ostatak su sredstva Sisačko-moslavačke županije, opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite i izvedeni su infrastrukturni radovi na objektima triju Domova zdravlja – u Sisku, Kutini i Petrinji.

Predstavljajući rezultate projekta župan Ivo Žinić je čestitao na izvrsno odrađenom poslu svima koji su sudjelovali u projektu.

„Ukupna vrijednost projekta je Ukupno odobrena vrijednost Projekta je 14.870.226,45 kuna. Bespovratna sredstva iznose 12.124.736,87 kuna ili 81,54 % , a udio Sisačko – moslavačke županije 2.745.529,58 kn, odnosno 18,46 %. Projekt je provoden s ciljem doprinosa kvalitetnijoj zdravstvenoj usluzi na primarnoj razini zdravstvene zaštite kroz povećanje broja i kvalitete usluga te prilagodbi objekata osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, a njegova su okosnica nabava medicinske opreme i infrastrukturni radovi na objektima domova zdravlja. Ovim projektom Sisačko-moslavačka županija osigurava uvjete za kvalitetniji rad medicinskog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, povećava broj usluga prema korisnicima primarne zdravstvene zaštite, smanjuje broj uputnica u sekundarnu zdravstvenu zaštitu i osigurava pristup osobama s teškoćama u kretanju zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite“.

Projektom je financirana nabava opreme za ordinacije opće medicine, dentalne medicine, ginekologije i pedijatrije u iznosu od 8,5 milijuna kuna, infrastrukturni zahvati na objektima Domova zdravlja u Sisku, Kutini i Petrinji u ukupnom iznosu od 5,1 milijun kuna te troškovi neovisne financijske revizije projekta, promicanja horizontalnih politika EU, troškovi promidžbe i vidljivosti projekta, kao i troškovi upravljanja projektom.

U ime korisnika zahvalila je ravnateljica Doma zdravlja Sisak Ankica Grubišić.

„Meni je pripala čast da se zahvalim Županiji i županu. Iako smo čekali tri godine, jer znamo koliko su složene i dugotrajne procedure, od pripreme, prijave do financiranja i izrade, projekt smo uspješno priveli kraju. No, u konačnici projekt nije dugo trajao s obzirom na to da je to da se odvijao u dvije faze, u prvoj  je nabavljena oprema, a u drugoj je rađena infrastruktura. U ime svih Domova zdravlja još jednom se zahvaljujem“.

Naime, prva faza projekta je bila nabava medicinske opreme ukupne vrijednosti 8.176 514,70 kuna. Opremljeno je 118 timova primarne zdravstvene zaštite, od toga 90 timova primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i 28 timova koncesionara.
U drugoj fazi projekta izvedeni su infrastrukturni radovi na objektima triju domova zdravlja (Sisku, Kutini i Petrinji) u vrijednosti od 5.262 810,31 kn, na 22 lokacije.
Radovi su se odnosili na prilagodbu građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, između ostalog: izgradnja lifta, kosih rampi, podiznih platformi, rekonstrukcija sanitarnih čvorova za osobe s invaliditetom, protuklizni podovi i zamjene vrata i stolarije.

Projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“ proveden je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“ i financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime