Oznaka: cesta u Gređanima

VIDEO – Potpisan Sporazum o sufinanciranju izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Gline i Topuskog

Sporazum o sufinanciranju izvanrednog održavanja, točnije asfaltiranja makadamskog kolnika, županijskih i lokalnih…

Matea Srebačić Matea Srebačić