Zagrebačka županija raspisala je javni poziv za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme bolničkih ustanova i poliklinika na području grada Zagreba u 2016. godini. Za tu namjenu osigurano je 200.000 kuna, a natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava tj. najkasnije do 31. listopada 2016. godine.

Zagrebačka županija želi neposredno sudjelovati u sufinanciranju nabave medicinske i laboratorijske opreme za bolničke ustanove i poliklinike na području grada Zagreba. Naime, Zagrebačka županija nema svoje opće bolnice pa se njeni stanovnici liječe u bolnicama na području Zagreba.

Pravo na podnošenje prijave imaju bolničke ustanove i poliklinike sa sjedištem na području grada Zagreba, a koje pružaju specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i usluge bolničkog liječenja za stanovnike s područja Zagrebačke županije. Također, moraju imati osigurana vlastita sredstva za nabavu medicinske ili laboratorijske opreme za koju podnose prijavu za sufinanciranje.

Najveći iznos novčane subvencije koju pojedina bolnička ustanova ili poliklinika može ostvariti iznosi 50.000,00 kuna. Nepovratna novčana sredstva bit će isplaćena bolničkim ustanovama isključivo za troškove nabave medicinske i laboratorijske opreme, nakon provedene nabave koju provodi bolnička ustanova.

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane ustanove da se prijave na natječaj. Tekst natječaja, upute za prijavitelje, kao i potrebni obrasci nalaze se na web stranicama Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr pod rubrikom Natječaji i javni pozivi, a isti se mogu preuzeti i u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, Ivana Lučića 2a, VI kat, soba broj 8. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na sljedećim brojevima telefona: 01/6009-405 i 01/6009-477.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb, uz naznaku „Prijava za sufinanciranje nabave medicinske i laboratorijske opreme – NE OTVARAJ“ ili osobno u pisarnici na istoj adresi na šestom katu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here