Započinje energetska obnova obiteljskih kuća uz obnovu od potresa

Potpora iznosi do 370.000 kuna

601
Foto: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Javni poziv Fonda namijenjen je prijaviteljima koji su vlasnici ili suvlasnici obiteljskih kuća i u njima imaju prebivalište a nalaze se na području grada Zagreba, odnosno Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Za energetsku obnovu obiteljskih kuća mogu se prijaviti vlasnici/suvlasnici:
 • koji su već proveli konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata prema Zakonu o obnovi, a sada planiraju provesti i energetsku obnovu
 • koji će konstrukcijsku obnovu ili popravak nekonstrukcijskih elemenata provesti istodobno s energetskom obnovom
Obiteljska kuća prihvatljiva za prijavu je ona:
 • koja ima pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi odgovarajući akt kojim dokazuje zakonitost,
 • koja je energetskog razreda D ili niže
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta:
  • ima najviše tri stambene jedinice
  • ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2

Što se financira?

S do 80% će se sufinancirati projekti cjelovite energetske obnove, koji uključuju povećanje toplinske zaštite nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova i/ili poda), zamjenu stolarije, ali i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije, ili samo projekti povećanja toplinske zaštite. Pojedinoj kući će maksimalno na raspolaganju biti do 370 tisuća kuna – 368 tisuća za mjere energetske obnove te 2 tisuće kuna za uslugu stručne pomoći za prijavu na poziv.

Prihvatljive aktivnosti su:

 • A1: cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije
 • A2: povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće

Opravdani troškovi su:

 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju materijala
 • izvođenje radova, što uključuje nabavu i ugradnju sustava i opreme
 • nabava usluge pomoći tijekom prijave na Poziv

Što treba pripremiti?

Prijava treba sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 • prijavni obrazac (Prilog 2. Poziva), u .xlsx formatu
 • obostrani sken važeće osobne iskaznice prijavitelja ili potvrdu o prebivalištu
 • dokaz legalnosti obiteljske kuće
 • dokaz vlasništva (zemljišno-knjižni izvadak)
 • obrazac tehničkog proračuna10 (Prilog 3. Poziva), u .xlsx i .pdf formatu
 • detaljne ponude ili troškovnike izvođača radova
 • fotodokumentaciju postojećeg stanja obiteljske kuće
 • Glavni projekt, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza izrada istog propisana Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), i Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20 i 74/22),
 • prethodno odobrenje/Potvrdu glavnog projekta, u slučaju provedbe mjera za koje je obveza ishođenja iste propisana Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara
 • izjavu prijavitelja (Prilog 4. Poziva) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, potpisanu od strane prijavitelja u slučaju suvlasništva potpisanu od strane svih suvlasnika da su osigurana vlastita sredstva za energetsku obnovu obiteljske kuće
 • dokaz da je obiteljska kuća oštećena u potresu (Prilog 5. Poziva).

Kako se prijaviti?

Prijava se podnosi pisanim putem Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

 • fizičkom dostavom na adresu Fonda
 • putem preporučene pošte na adresu: Radnička cesta 80, 10000 Zagreb.

Podnošenje prijava na Poziv započelo je 27. listopada 2022. godine i završava s 31. prosincem ove godine. Razdoblje prihvatljivosti troškova počinje danom objave Poziva, a završava 30. lipnja 2026. godine.

 

Izvor: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime