Kreće se u dugo iščekivanu rekonstrukciju Ulice kralja Stjepana Tomaševića u Velikoj Gorici

Riješit će se i problem oborinskih voda

191
Nakon mirnog prosvjeda i nezadovoljstva građana Velike Gorice stanjem kolnika u Tomaševićevoj ulici, v.d. gradonačelnika Krešimir Ačkara najavio je dugo očekivano uređenje prometnice.

Uređenje Ulice Stjepana Tomaševića odnosno rekonstrukcija predložena je u Programu održavanja nerazvrstanih cesta u aktivnosti Uređenja prometne infrastrukture. Rekonstrukcija prometnice obuhvaća izgradnju kolničke konstrukcije s oborinskom odvodnjom u dužini od 232 metra i širine kolnika 6,0 metara sa jednostranom pješačkom stazom širine 1,25-3,00 m sa južne strane, te zaštitnog zelenog pojasa sa sjeverne strane. Pješačka staza odvojena je od kolnika uzdignutim betonskim rubnjakom 18/24 cm.

Duž trase sa sjeverne i južne strane kolnika predviđena su parkirališta za parkiranje vozila. Ukupno je projektirano 48 parkirališnih mjesta od kojih su 3 parkirališna mjesta za osobe sa invaliditetom. Dimenzije parkirališnih mjesta za osobna vozila su okomito na kolnik dužine 5,0 m i širine 2,5 m, a parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom su vel. 2,2 x 5,0 m s međuprostorom veličine 1,5 x 5 m.

U sklopu građenja dijela Ulice kralja Stjepana Tomaševića s oborinskom odvodnjom u Velikoj Gorici predviđa se oborinske vode s površine prometnice svesti putem slivnika u oborinsku kanalizaciju. Odvodnja prometnice je riješena putem slivnika u projektiranu oborinsku kanalizaciju s utokom u postojeću oborinsku kanalizaciju s konačnom dispozicijom voda u izgrađeni sustav oborinske odvodnje Grada Velika Gorica.  Radovi će započeti početkom travnja.

Isto tako predviđeno je da će javni isporučitelj za vodne usluge VG vodoopskrba d.o.o. izvršiti zamjenu postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda u Tomaševićevoj  ulici sa kućnim priključcima.

Iz Programa redovnog održavanja izvršit će se sanacije kolničke konstrukcije u dužini od 90 metara ulice koja vodi prema dječjem vrtiću uz sanaciju pješačke staze u dužini od 80 metara.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime