LIVE Aktualni sat 21. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije

Sjednica se održava danas, 16. listopada 2020. godine s početkom u 10 sati u Sisku u dvorani Hotela Panonija

221

21. sjednica Županijske skupštine Sisačko – moslavačke županije koju je 7. listopada 2020. godine, sukladno članku 96. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, odgodila predsjednica Županijske skupštine, održava se danas, 16. listopada 2020. godine s početkom u 10 sati u Sisku u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, prema predloženom dnevnom redu sadržanom u pozivu za sjednicu od 2. listopada 2020. godine.

PRIJENOS AKTUALNOG SATA MOŽETE PRATITI OVDJE: 

DNEVNI RED

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2020. godine – Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje („ESIF krediti za energetsku učinkovitost“),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Lječilištu Topusko za dugoročno zaduživanje („Investicije javnog sektora“),
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 6. Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 7. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru dr.med.dent. Katarini Borić Milohnoja,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru dr.med.dent. Saši Krakaru,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 11. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru dr.med.dent. Andreji Brlić,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 12. Prijedlog Odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2020.-2022. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 13. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 14. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 15. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 17. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 18. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 19. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 20. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 21. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 22. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 23. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 24. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2019. godinu – Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2019. godinu,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 25. Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini,
  Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
 26. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 27. Prijedlog Odluke o razrješenju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 28. Prijedlog Odluke o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 29. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za dodjelu javnih priznanja,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 30. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Odbora za dodjelu javnih priznanja,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 31. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika,
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
 32. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.
  Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here