Na poziv Darinka Dumbovića, gradonačelnika Grada Petrinje i Zlatka Medveda, direktora poduzeća Privreda Grad Petrinju posjetili su Zoran Đuroković, generalni direktor Hrvatskih voda, i Josip Škorić, direktor Hrvatskih cesta, sa suradnicima. Ovom prigodom održan je radni sastanak na kojem su razmatrane mnoge teme te dogovoreni konkretni zajednički potezi.


Gradonačelnik Dumbović i direktor Medved prezentirali su značajne situacije s kojima grad Petrinja ima problema a koje su nerješive bez pomoći Hrvatskih voda i Hrvatskih cesta. Obojica direktora iskazala su spremnost za suradnjom te je, između ostalog, dogovorena modernizacija državne ceste D37 u dijelu od naselja Novo Pračno do grada Petrinje, a koja je obuhvaćena i EU projektom aglomeracija Petrinja. Dogovorena je suradnja Hrvatskih cesta, Grada Petrinje i Privrede d.o.o. na način da će se ishoditi projektna dokumentacija za rekonstrukciju predmetne državne ceste, a koja će obuhvaćati osim cestovne građevine i sustav za odvodnju atmosferskih voda s ceste, nogostupe, biciklističke staze te sve prometne i druge površine na pripadajućem zemljištu, zelene površine, ugibališta i kružni tok, a sve s ciljem da se nakon izgradnje vodovoda i odvodnje u tom dijelu grada riješi i prometna infrastruktura. Izvođenje radova planira se nakon završetka radova u sklopu EU projekta aglomeracija Petrinja na tom dijelu državne ceste. Uz to u planu je rješavanje autobusnih stajališta u naseljima Mala Gorica i Brest Pokupski. Grad Petrinja priprema projektnu dokumentaciju u suradnji s Hrvatskim cestama, nakon čega će se moći krenuti s realizacijom projekta.
Direktor Škorić istaknuo je ceste od važnosti za grad Petrinju istaknuvši rješavanje problema klizišta u Bijelniku i Novom Selištu, odnosno Hrvatske ceste su u fazi projektiranja klizišta na državnoj cesti D30 koje se nalazi u naselju Bjelnik nakon čega će krenuti i u sanaciju istog, a za klizište na državnoj cesti D37 kod naselja Selište u fazi je priprema natječaja za izradu projektne dokumentacije koja je neophodan preduvjet za sanaciju klizišta.
Ovom prigodom direktor Đuroković istaknuo je kako se tijekom prošle godine izdvojilo 2 milijuna kuna samo za sitne popravke na području grada, a u tijeku je projektiranje nasipa Petrinja – Mošćenica, problem poplava Hrvatske vode riješavat će u suradnji s poduzećem Privreda, te je dogovoreno kako će Privreda izraditi projektnu dokumentaciju oborinske odvodnje naselja Slatina uz sufinanciranje Hrvatskih voda, koje će se ista uklopiti u projekt rekonstrukcije državne ceste D37. Također, direktor Medved i Anđa Slunjski, voditeljica jedinice za projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracija Petrinja“, upoznali su predstavnike Hrvatskih voda s tijekom realizacije projekta.
Iz Hrvatskih voda napomenuli su kako do kraja ove godine planiraju završiti sanaciju korita rječice Petrinjčice, te se razgovaralo o postavljanju javne rasvjete na lijevoj obali Petrinjčice od mosta do ušća. Gradonačelnik Dumbović na kraju se zahvalio na dolasku direktorima i njihovim suradnicima te na njihovoj susretljivosti i zainteresiranosti za rješavanjem problema te ih ujedno pozvao na sljedeći sastanak na kojem bi otišli na „lice mjesta“.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime