S tržišta se povlače sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari alfa-cipermetrin

Proizvodima se ukida registracija

292
Foto: Ministarstvo poljoprivrede

Ministarstvo poljoprivrede obavještava da se s tržišta Republike Hrvatske povlači dva sredstva za zaštitu bilja na osnovi aktivne tvari alfa-cipermetrin.

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/795 o povlačenju odobrenja aktivne tvari alfa-cipermetrin, propisano je da države članice moraju oduzeti registracije sredstvima za zaštitu bilja koja sadržavaju aktivnu tvar alfa-cipermetrin.

Sredstvima za zaštitu bilja, na osnovi aktivne tvar alfa-cipermetrin, koja se na tržištu Republike Hrvatske nalaze pod trgovačkim nazivima: FASTHRIN 15 WG i FASTHRIN 10 EC, temeljem navedene Uredbe, ukidaju se registracije za stavljanje na tržište Republike Hrvatske s datumom 7. prosinca 2021.

Sukladno rješenjima o ukidanju registracija, na tržištu Republike Hrvatske bit će dozvoljena prodaja, distribucija i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja FASTHRIN 15 WG i FASTHRIN 10 EC do 7. lipnja 2022., a zbrinjavanje, skladištenje i primjena postojećih zaliha sredstva za zaštitu bilja do 7. prosinca 2022. (Tablica 1.)

Naziv SZB Aktivne Tvari Klasa Vlasnik Registracije
FASTHRIN 15 WG alfa-cipermetrin UP/I-320-20/15-01/423 Sharda Cropchem Limited
FASTHRIN 10 EC alfa-cipermetrin UP/I-320-20/15-01/424 Sharda Cropchem Limited

Tablica 1. Popis sredstava za zaštitu bilja kojima se ukida registracija

Navedenu Provedbenu uredbe možete pronaći na Fitosanitarnom portalu pod nazivom Propisi – klikom na Sredstva za zaštitu bilja – drugim klikom na Sredstva za zaštitu bilja ili na linku: http://fisportal.mps.hr/hr/sve/propisi/

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime