Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava

748

Srpsko narodno vijeće (SNV) Zagreb u suradnji s partnerima, udrugama Projekt građanskih prava Sisak i Rehabilitacijski centar za stres i traumu Zagreb provodi projekt ‘Učinkovita manjinska vijeća za više manjinskih prava’. Projekt je vrijedan 159.342,35 eura, financiran je sredstvima iz EU Programa IPA 2012 – Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava. Ukupni troškovi provedbe projekta sufinancirani su u iznosu od 149.988,95 eura, od čega su 90% sredstva EU, a preostalih 10% sredstava je osigurano sufinanciranjem Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

U sklopu provedbe projekta, a za područje Sisačko-moslavačke županije, u ponedjeljak 30.05.2016. s početkom u 09:00 sati u hotelu Panonija u Sisku bit će održan edukacijski modul pod nazivom : ‘Predstavljanje i komuniciranje projekta/programa i povezivanje s ostalim dionicima’.

Provedba projekta je započela 04.11.2015., trajat će 18 mjeseci, a u tijeku je provedba projektne aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta vijeća nacionalnih manjina na području Sisačko-moslavačke i Šibensko-kninske županije.

Cilj je projekta poticati i jačati suradnju i dijalog između manjinskih predstavnika i predstavnika lokalnih/područnih vlasti radi učinkovitije provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Provedbom ovog projekta se želi povećati kapacitete vijeća nacionalnih manjina za nadzor i jačanje primjene ljudskih prava manjinskih skupina i na taj način ojačati njihov utjecaj u procesu provedbe nediskriminacije i politike jednakih mogućnosti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime