27. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

740

U petrinjskoj Gradskoj vijećnici u 16 sati počinje 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje.

Sjednicu možete pratiti na našem portalu. Evo o čemu će raspravljati.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 25. i 26. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća.
 2. Aktualni sat.
 3. Prijedlog Odluke o izradi IV. Izmjena i dopuna GUP-a Grada Petrinje 27GV
  – izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 4. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Poslovne zone Mošćenica – Poljana.
  – Izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine
 5. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinja za 2019. godinu.
  – izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 6. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Petrinje za 2019. godinu.
  – izvješćuje: Ivan Begić, prvr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 7. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada Petrinje za 2019. godinu.
  – izvješćuje: Ivan Begić, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
 8. Prijedlog II. IZmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.
  – Izvješćuje: Vera Kaurin, prvr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 9. Prijedlog II. IZmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini.
  – izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
 10. Prijedlog II. Izmjene Plana rada komunalnih i drugih djelatnosti na području Grada Petrinje u 2019. komunalnog trgovačkog društva Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja.
  – izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
 11. Prijedlog Odluke o II. IZmjenama i dopunama Programa održavanja gradske imovine u 2019. godini trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o.
  – izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
 12. Prijedlog Odluke o II. izmjenama i dopunama Plana rada i financijskog plana za 2019. godinu trgovačkog društva Poslovne zone Petrinja d.o.o.
  – izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
 13. Prijedlog II. IZmjena i dopuna Proračuna Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje za 2019. godinu.
  – izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik postrojbe – ravnatelj ustanove
 14. Prijedlog II. IZmjena i dopuna Financijskog plana Dječjeg vrtića “Petrinjčica” Petrinja za 2019. godinu.
  – Izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik postrojbe – ravnatelj ustanove
 15. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu.
  – Izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračuna i naplatu potraživanja
 16. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća komunalnog trgovačkog drutšva Komunalac Petrinja d.o.o. Petrinja.
  – izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
 17. Razmatranje Godišnjeg financijskog izvješća komunalnog trgovačkog drutšva Privreda d.o.o. Petrinja.
  – izvješćuje: Zoran Zechner, direktor
 18. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti Vatrogasne postrojbe Grada Petrinje.
  – izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 19. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje za gradnju komunalne infrastrukture – Izgradnja dječjeg i sportskog igrališta Vatrogasno.
  – izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 20. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje za gradnju komunalne infrastrukture – Rekonstrukcija dječjeg i sportskog igrališta u Mošćenici.
  – Izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 21. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje za projekt Unaprjeđenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece.
  – izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 22. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje za projekt Sanacija klizišta Brest Pokupski.
  – izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja
 23. Prijedlog Odluke o zaduženju Grada Petrinje za gradnju komunalne infrastrukture – Rekonstrukcija ulica Braće Hanžek i Josipa Runjanina.
  – izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu potraživanja.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here