U Općini Jasenovac otvoreno 1800 metara rekonstruirane ceste

402

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u utorak, 6. studenog, kod crpne stanice Lončarice (Općina Jasenovac) nazočili svečanom puštanju u promet rekonstruiranog dijela državne ceste D-232, dionica 001, Drenov Bok-Jasenovac.

Predmet radova bila je rekonstrukcija dijela državne ceste D-232, dionica 001, Drenov Bok -Jasenovac u duljini od 1800 metara, a sredstva uložena u zahvat iznose 6 644 190, 54 kuna, bez PDV-a. 


“Cesta je sa postojećih pet metara proširena na dvije trake, od kojih je svaka široka 2,75 m pa je novi kolnik širok 5,5 metara. Vozači sada cestom mogu mnogo sigurnije prometovati brzinom od 50 kilometara na sat”, pojašnjava direktor Sektora za održavanje i promet Hrvatskih cesta Nenad Čer.

Širina zahvata na dijelovima trase je povećana radi potrebe zadovoljavanja minimalnih uvjeta propisanih Pravilnikom o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa.

Simbolično, presijecanjem vrpce, cestu je prometu predao župan Ivo Žinić:

“Ceste, struja i voda su elementarne stvari za opstanak života na određenim područjima. U svojoj županiji želimo stvoriti uvjete da svako selo ima ta tri potrebna elementa. Zahvaljujući Vladi Republike Hrvatske koja je u veljači prošle godine na sjednici donijela odluku da se postojeća državna cesta Sisak-Jasenovac rekonstruira u dužini od 1800 metara ta je dionica obnovljena i danas otvorena. Za razvoj ovog područja to je izuzetno značajna investicija, posebice za dolazak u Lonjsko polje sa istočne strane, od strane Jasenovca, ali i za prometovanje svih stanovnika i đaka iz okolnih mjesta. Sretni smo što smo otvorili jedan dio ceste, a bit ćemo još sretniji kada se ona obnovi u cijelosti. Cesta prema Sisku u duljini 40 kilometara je u zaista lošem stanju, a prošle smo je godine prekategorizirali iz županijske u državnu cestu jer Županijska uprava za ceste samostalno nije mogla pokriti troškove sanacije. Nadamo se stoga kako ćemo tijekom narednih nekoliko godina u tri do četiri faze obnoviti tu kompletnu cestu”, poručio je župan Žinić.

Foto: smz.hr

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here