19. SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PETRINJE

1518

U petrinjskoj Gradskoj vijećnici  u tijeku je 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje.

D N E V N I R E D

01. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa 17. sjednice Gradskog vijeća.
02. Aktualni sat.
03. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti POU Hrvatski dom za zaduženje.
– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja
04. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za kratkoročno zaduženje “Komunalac Petrinja”
d.o.o. Petrinja.
– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja
05. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Mošćenica (UPU-12).
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
06. Prijedlog Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika unutar groblja,
“Komunalac Petrinja” d.o.o. Petrinja.
– izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
07. Prijedlog Općih uvjeta isporuke usluge na javnim tržnicama na malo u Gradu Petrinja.
– izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
08. Prijedlog III. Izmjene Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje za
2018. godinu komunalnog trgovačkog društva “Komunalac Petrinja” d.o.o. Petrinja.
– izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor
09. Prijedlog  III. Izmjene Plana rada komunalnih djelatnosti na području Grada Petrinje za
2018. godinu komunalnog trgovačkog društva “Privreda” d.o.o. Petrinja.
– izvješćuje: Zoran Zechner, direktor
10. Prijedlog III. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u
2018. godini.
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
11. Prijedlog III. Izmjene Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za
komunalne djelatnosti koje se  financiraju iz sredstava komunalne naknade i sredstava
Proračuna za 2018. godinu
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
12. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi.
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
13. Prijedlog Odluke o komunalnom doprinosu.
– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti
14. Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Proračuna Vatrogasne postrojbe Grada
Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
15. Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjene Financijskog plana Dječjeg vrtića “Petrinjčica”
Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
16. Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjene Financijskog plana Gradske knjižnice i
čitaonice Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
17. Prijedlog III. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje u
2018. godini.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
18. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2018. godini.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
19. Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
20. Prijedlog III. Izmjene Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima na području
Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti
21. Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za šljivu i
kesten za 2018. godinu.
– izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj
22. Prijedlog Odluke o usvajanju III. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana
Petrinjske razvojne agencije (PETRA) za 2018. godinu.
– izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica
23. Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Programa rada i financijskog plana
“Poslovne zone Petrinja” d.o.o. Petrinja za 2018. godinu.
– izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica
24. Prijedlog Odluke o usvajanju II. Izmjena i dopuna Programa poticanja gospodarstva,
poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i
imovinu
25. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa gradnje za projekt unapređenja
infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece KK.08.2.1.06.0005, “Unapređenje
infrastrukture za predškolski i školski uzrast djece (3RP2)” .
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
26. Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Programa provedbe za projekt Grad na
Kupi KK.08.2.1.06.
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
27. Prijedlog Odluke o usvajanju I. Izmjena Programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih
dobara za 2018. godinu.
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
28. Prijedlog I. Izmjena i dopuna Programa zaštite okoliša Grada Petrinje za 2018. godinu
– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,
zaštitu okoliša i kulturne baštine
29. Prijedlog IV. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Petrinje za 2018. godinu.
– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu
potraživanja
30. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopuna Poslovnika Gradskog vijeća Grada
Petrinje.
– izvješćuje: Zdravko Kuljanac, privr. pročelnik UO za lokalnu i mjesnu samoupravu i
imovinsko – pravne poslove

Loading...

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here