200 milijuna kuna ulaganja u SMŽ u sklopu projekta sustavne zaštite od poplava

Počele aktivnosti pravnog reguliranja postupaka i mjera projekta ukupno vrijednog oko 900 milijuna kuna

672

Gotovo 200 milijuna kuna bit će uloženo u obranu od poplava na području Sisačko – moslavačke županije, rečeno je nakon radnog sastanka kojeg su u Sisku sa suradnicima održali župan Ivo Žinić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković te predstavnici drugih mjerodavnih institucija.

Ulaganje u Sisačko – moslavačku županiju dio je većeg projekta vrijednog više od 900 milijuna kuna koji obuhvaća tri županije, pojasnio je župan Žinić.

„Predstavljen je projekt koji će biti realiziran iz fondova EU, a vezan je za zaštitu od poplava na području Karlovačke, Sisačko-moslavačke i Zagrebačke županije sukladno Zakonu o zaštiti od poplava u slivu rijeke Kupe. Prošle godine Hrvatski sabor je donio ovaj Zakon koji je stupio na snagu početkom ove godine i koji definira niz mjera u obrani od poplava na području Karlovačke županije, ali i na dijelu Sisačko-moslavačke županije. Ovaj projekt je vrijedan više od 900 milijuna kuna, 85 posto će biti financiran iz fondova EU. Na Sisačko-moslavačku županiju i na obranu od poplava, gradnju vodno-zaštitnih građevina i sustava otpada oko 200 milijuna kuna“, rekao je uvodno župan Žinić.

Dodao je kako će u sklopu projekta biti izgrađeno više od 90 kilometara nasipa, od toga će 60 kilometara nasipa biti novo izgrađeno, dok će 30 kilometara nasipa biti obnovljeno. Najavio je kako se veliki zahvati planiraju na rijeci Kupi. Izgradnja će početi u Starom Pračnu i Odri, a nastavit će se na području Brkiševine, Starog Broda, Farkašića, Grede i drugih naselja na području Siska, Petrinje i Lekenika. Istaknuo je kako je čitav postupak zahtjevan jer je potrebno riješiti imovinsko – pravne odnose.

„Za cijeli ovaj sustav treba riješiti više od 15 tisuća čestica, na području naše županije 3200 čestica, a prvi ovaj zahvat na području Staro Pračno-Odra je negdje oko 737 čestica. U to su uključeni naš katastar te Ured državne uprave koji će morati raditi na izvlaštenju tih čestica. Vjerujemo kako ćemo do kraja godine taj postupak biti riješen i da će Hrvatske vode moći raspisati natječaj za gradnju prvih objekata“, kazao je Žinić.

Za obranu sisačkog kraja od poplava od posebnog značenja bit će uređenje retencija Kupčina, u kojoj će se moći privremeno uskladištiti do 120 milijuna prostornih metara vode, koja će se nakon prolaska vodnog vala moći ponovo isprazniti.
Župan je izrazio zadovoljstvo ovako velikim ulaganjima napomenuvši kako je rok za dovršetak svih radova 2023. godina, a prvi radovi bi trebali započeti na izgradnji sustava na području Starog Pračna. Dodao je kako su s Hrvatskih cestama razgovarali i o saniranju određenih prometnica koje su stradale prošle godine tijekom poplava te o dugoročnom rješavanju problema prometnice Sisak – Popovača, ceste kroz Brezovicu čiji nivo bi trebalo podići kako više ne bi bio plavljen.

Projekt zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe na karlovačkom i sisačkom području sufinancirat će se sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, iz kojeg je moguće dobiti i do 85% potpore, istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković.

„Mislim da smo zajedno na dobrom putu. Dobar dio posla je već učinjen. Puno projektne dokumentacije već posjedujemo. Ona je u visokoj fazi gotovosti i zapravo će jedna od prvih mjera i rezultata biti usvajanje izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije koji će vrlo brzo uslijediti, na koji ćemo se i mi moći nadograditi kao investitori ovih vodnih građevina i tako, uz omogućavanje bržeg rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, krenuti u realizaciju smanjenja rizika od pojave poplava na slivu rijeke Kupe, a čemu treba veliki doprinos dati i Sisačko-moslavačka županija sa svim nadležnim tijelima, pa i sami građani. Njih ćemo zamoliti za razumijevanje jer trebamo postići dogovore budući da se ti objekti moraju izgraditi jer štite od velikih šteta, konačno štite i od ugrožavanja ljudskih života i njihove imovine“, rekao je Đuroković napomenuvši kako ne zaboravljaju niti ostala područja.

„Imamo i rijeku Savu, ali je veliki doprinos već i sama gradnja retencije Kupčina na području Karlovca koja će već biti veliki korak ka većoj sigurnosti ukupnog područja sliva rijeke Kupe pa i Save, jer će biti jedna dodatna prirodna retencija sa 120-150 milijuna kubnih metara vode koja će se moći privremeno skladištiti, a kasnije kada prođu velike vode, nesmetano ispuštati u donji tok. Tako povećat ćemo retencijske kapacitete što u mnogome olakšava i obrane od poplava“, istaknuo je generalni direktor Hrvatskih voda.

Đuroković je zaključio kako bi već 2020. godine trebala početi izgradnja prvih dionica nasipa, a cilj je sve završiti do 2023. godine te tako, čitavo područje županije na slivu rijeke Kupe, učiniti puno sigurnijim.

 

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime