HZZ: Smanjenje broja nezaposlenih na području SMŽ, u odnosu na siječanj 2018. godine

Krajem siječnja 2019. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 9.878 nezaposlenih osoba.

102

Krajem siječnja 2019. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Sisak i Područnog ureda Kutina, registrirano je 9.878 nezaposlenih osoba. U usporedbi s prosincem 2018. godine, broj nezaposlenih veći je za 3,7% ili 357 osoba, a u odnosu na siječanj 2018. broj nezaposlenih manji je za 21,5% ili 2.702 osobe.

U ukupnom broju nezaposlenih, žene čine 57,3% (5.662 osobe), a muškarci 42,7% (4.216 osoba). S obzirom na dobnu strukturu, osobe od 15 do 24 godine čine 15,8% nezaposlenih, od 25 do 34 godine 15,5%, od 35 do 44 godine 18,5%, od 45 do 54 godine 24,0%, te iznad 55 godina 26,2%. Osobe srednjoškolske razine obrazovanja čine većinu u strukturi nezaposlenih – 54,4% (29,7% sa trogodišnjom, 22,5% sa četverogodišnjom srednjom školom i 2,2% sa gimnazijom), osobe niže razine obrazovanja čine 39,7%, a osobe više i visoke obrazovne razine 5,9% od ukupnog broja nezaposlenih.

Od ukupnoga broja registriranih nezaposlenih osoba u SMŽ, najveći broj je u Sisku (2.818 ili 28,5%), Petrinji (1.273 ili 12,9%) i Kutini (983 ili 10,0%), a najmanji u općini Majur (60 ili 0,6%). U usporedbi s istim mjesecom 2018.godine, evidentirana nezaposlenost smanjena je u svim gradovima i općinama,a najveće smanjenje bilježimo u Kutini (30,3%), Majuru (30,2%), te Petrinji (28,8%).

U siječnju 2019. novčanu naknadu koristilo je 1.247 nezaposlenih osoba ili 12,6% od ukupnog broja nezaposlenih. Broj korisnika novčane naknade smanjio se u usporedbi sa siječnjem 2018. za 10,7%, kada je bilo 1.396 korisnika novčane naknade.

ULASCI U NEZAPOSLENOST I IZLASCI IZ NEZAPOSLENOSTI U SIJEČNJU 2019.

Tijekom siječnja 2019. u evidenciju nezaposlenih novoprijavljena je ukupno 1.131 osoba (0,4% manje nego u siječnju 2018.) i to – 811 osoba izravno iz radnog odnosa (71,7%), 10 osoba iz redovnog školovanja (0,9%), 279 osoba iz neaktivnosti (24,7%) i 31 osoba radi ostalih razloga (2,7%). S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, izravno iz radnog odnosa,najviše je osoba došlo iz sljedećih djelatnosti:

  • javna uprava i obrana – 189 (18,3%)
  • djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane – 119 (14,7%)
  • prerađivačka industrija – 102 (12,6%)
  • građevinarstvo – 67 (8,3%)
  • trgovina na veliko i na malo – 67 (8,3%)

Ukupno su tijekom siječnja 2019. iz evidencije nezaposlenih izašle 774 osobe (21,5% manje nego u siječnju 2018.). Od toga, zaposleno je 455 osoba i to – 441 osoba (96,9%) na temelju zasnivanja radnog odnosa i 14 osoba (3,1%) na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Evidentirano zapošljavanje na osnovi radnoga odnosa najčešće je u ovim djelatnostima:

  • prerađivačka industrija – 102 (23,1%)
  • obrazovanje – 59 (13,4%)
  • trgovina na veliko i na malo – 42 (9,5%)
  • djelatnosti pružanja smještaja, te pripreme i usluživanja hrane – 39 (8,8%)

U programe aktivne politike zapošljavanja tijekom siječnja 2019. godine novouključeno je 10 nezaposlenih osoba i to – potpore za zapošljavanje – 3 osobe, potpore za samozapošljavanje – 3 osobe, potporeza očuvanje radnih mjesta – 3 osobe, te stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 1 osoba.

Loading...

OSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here