Održana 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje

S početkom u 10 sati u petrinjskoj Gradskoj vijećnici započela je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje.

2382

Održana je 18. sjednica Gradskog vijeća Grada Petrinje.

Sjednica je započela minutom šutnje za prvog hrvatskog predsjednika dr. Franju Tuđmana.

Vijećnici su raspravljali po Dnevnom redu Sjednice:

 1. Aktualni sat.
 2. Razmatranje pitanja vezanih za iznajmljivanje i davanje u zakup zajedničkih dijelova

zgrada u svezi postavljanja, održavanja i razvoja elektroničke komunikacijske

infrastrukture na području Grada Petrinje.

– izvješćuje: Željko Tonković, vijećnik Gradskog vijeća

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana i programa Savjeta mladih Grada Petrinje sa

financijskim planom za 2019. godinu.

– izvješćuje: Petra Božurić, predsjednica Savjeta mladih

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana POU Hrvatski dom

Petrinja za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Milan Herceg, ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Gradske knjižnice i

čitaonice Petrinja za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Ante Mrgan, ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana JU Centar za šljivu i

kesten za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Josip Dolenec, ravnatelj

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada Turističke zajednice Grada Petrinje s

Financijskim planom za 2019. godinu.

– izvješćuje: Ivanka Držaj, direktorica

 1. Prijedlog Plana rada komunalnih djelatnosti “Privrede” d.o.o. za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Zoran Zechner, direktor

 1. Prijedlog Plana rada komunalnih djelatnosti “Komunalac Petrinja” d.o.o. za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Vlado Lovreković, direktor

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Plana rada i Financijskog plana Vatrogasne postrojbe

Grada Petrinje za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Zvonimir Ljubičić, zapovjednik postrojbe – ravnatelj ustanove

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana “Poslovne zone

Petrinja” d.o.o. za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Jasmina Robinić, direktorica

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana JU Petrinjske razvojne

agencije – PETRA za 2019. godinu.

– izvješćuje: Katarina Ivančić, ravnateljica

 1. Prijedlog Odluke o usvajanju Programa rada i Financijskog plana Dječjeg vrtića

“Petrinjčica” Petrinja za 2019. godinu.

–  izvješćuje: Nataša Vidović, ravnateljica

 1. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada

Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Hajrudin Kulašić, predsjednik VBNM Grada Petrinje

 1. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana Vijeća srpske nacionalne manjine Grada

Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Branislav Sekulić, predsjednik VSNM Grada Petrinje

 1. Prijedlog Programa održavanja imovine Grada Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

imovinu

 1. Prijedlog Programa poticanja gospodarstva, poljoprivrede i ruralnog razvoja na području

Grada Petrinje za 2019. godinu

– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

imovinu

 1. Prijedlog Programa utroška sredstava od prodaje obiteljskih kuća i stanova u državnom

vlasništvu na području Grada Petrinje u 2019. godini.

– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

imovinu

 1. Prijedlog Programa prodaje poslovnih prostora u vlasništvu Grada Petrinje u 2019. godini.

– izvješćuje: Ante Marić, privr. pročelnik UO za gospodarstvo, poljoprivredu i

imovinu

 1. Prijedlog Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih

zgrada u prostoru na području Grada Petrinje.

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.

godinu.

– izvješćuje: Vlasta Vuglec, privr. pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo,

zaštitu okoliša i kulturne baštine

 1. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 1. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

– izvješćuje: Vera Kaurin, privr. pročelnica UO za komunalne djelatnosti

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi za 2019. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Pograma javnih potreba u kulturi na području Grada Petrinje u 2019. godini.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Programa javnih potreba u odgoju, obrazovanju i razvoju civilnog društva Grada

Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Prijedlog Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu sa projekcijama za 2020. i 2021.

godinu.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

potraživanja

 1. Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Petrinje za 2019. godinu.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

potraživanja

 1. Prijedlog Plana razvojnih programa Grada Petrinje za razdoblje 2019. – 2021. godine.

– izvješćuje: Ivana Kordić, privr. pročelnica UO za financije, proračun i naplatu

potraživanja

 1. Prijedlog Odluke o jednokratnoj financijskoj potpori za novorođenu djecu u 2019.

godini.

– izvješćuje: Joso Grahovac, privr. pročelnik UO za društvene djelatnosti

 1. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Petrinje za razdoblje 01.01. –

30.06.2018. godine.

– izvješćuje: Darinko Dumbović, gradonačelnik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here