Na temelju članka 10. Odluke o javnim priznanjima Sisačko – moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“, broj 22/17), Odbor za dodjelu javnih priznanja raspisao je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije u 2018. godini koji donosimo u nastavku:

  1. Nagrada Sisačko – moslavačke županije dodjeljuje se kao:

a) Nagrada za životno djelo

b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju

c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko – moslavačke županije

II. Nagrada Sisačko – moslavačke županije dodjeljuje se građanima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najviše zasluge i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom promicanju znanosti, kulture, prosvjete, umjetnosti, gospodarstva, športa, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnom radu, kao i za određene pothvate u području zaštite života ljudi, imovine i u drugim područjima društvenog života Sisačko – moslavačke županije koje pridonose ugledu i promidžbi Sisačko – moslavačke županije.

III. Kriterij za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije:

a) Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincima koji su svojim stvarateljskim, teorijskim i praktičnim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji je stvaralački put zaokružen, a djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Sisačko – moslavačke županije.

b) Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za najbolje postignute rezultate:

– u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području

– za objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja

– kao uzornom stručnjaku i djelatniku, odnosno građaninu

c) Nagrada za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko – moslavačke županije dodjeljuje se pojedincima, ustanovama i drugim pravnim osobama za njihovo djelovanje u proteklom jednogodišnjem razdoblju.

IV. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela Županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe.

V. Prijedlog za dodjelu Nagrade Sisačko – moslavačke županije mora sadržavati:

– ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv i sjedište ustanove ili druge pravne osobe koja se predlaže za dodjelu nagrade

– područje za koje se predlaže

– pisano obrazloženje prijedloga

– raspoloživu dokumentaciju kao dokaz za prijedlog

VI. Rok za podnošenje prijedloga je 18. travanj 2018. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podneseni nakon isteka roka neće se razmatrati.

VII. Prijedlozi se podnose Odboru za dodjelu javnih priznanja Sisačko – moslavačke županije putem Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove, Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „PRIJEDLOG ZA DODJELU NAGRADE SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE – NE OTVARATI“.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here